Támogatás tenyészkosok vásárlására

2015.07.27.
  

A Magyarkanizsa Község Mezőgazdasági és vidékfejlesztési költségvetési alapjának megalapításáról szóló Határozat 9. szakaszának és Magyarkanizsa község 2015. évi Mezőgazdasági és vidékfejlesztési politikája véghezvitelének támogatási programjának alapján a Mezőgazdasági és vidékfejlesztési politika véghezvitelét szolgáló eszközök odaítélésének bizottsága nyílt felhívást tesz közzé vissza nem térítendő támogatás iránti  kérelmek benyújtására minőségi tenyészkosok  vásárlására.

Ezen nyilvános felhívás által a Költségvetési Pénzalap finanszírozza: minőségi tenyészkosok vásárlására Magyarkanizsai Községi Költségvetés megvalósulásával arányában, legfeljebb az erre a célra előlátott  550.000,00 dinár keretösszegig.

A nyílt fölhívás a keretösszeg felhasználásáig, de legkésőbb 2015. szeptember 18-áig van nyitva.

А támogatás kiutalásáról a bizottság javaslatára a magyarkanizsai polgármester hoz döntést. A benyújtott kérelmeket a bizottság beérkezési sorrendben bírálja el. Az önkormányzat és a támogatott jogait és kötelezettségeit szerződés szabályozza, a támogatást a kedvezményezett annak alapján bankszámlára utalva kapja kézhez.

További felvilágosítás a 024/875-166-os telefonszám 303-as és 242-es mellékén, valamint a falugazdászok 024/874-236-os telefonján kapható.Nyílt felhívás

Jelentkezési lap

Nyilatkozat