Nyilvános felhívások a mezőgazdasági támogatások odaítélésére

2024.04.22.
  
A Magyarkanizsai Községi Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Költségvetési Pénzalap a 2024. évi programja alapján több nyilvános felhívást tesz közzé a községi bejegyzett gazdák és a mezőgazdasági középiskola...

Pályázat egyházak és vallási közösségek számára

2024.04.02.
  
A Magyarkanizsa község területén működő egyházak és vallási közösségek résztámogatásáról szóló szabályzat 3. és 6. szakasza (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 2/16. sz.) alapján a magyarkanizsai polgármester...

Nyílt pályázat civilszervezetek támogatására

2024.03.21.
  
A közérdekű egyesületi programok ösztönzéséhez szükséges vagy a programtámogatáshoz hiányzó eszközökről szóló rendelet (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 16/2018. szám) 6. szakasza, A Magyarkanizsai községi költségvetésből...

Egyetemi és főiskolai hallgatók útiköltség-támogatása

2024.02.08.
  
A helyi önkormányzatokról szóló törvény 44. szakasz 1. bekezdésének 5. pontja (A Szerb Köztársaság Hiv. Közlönye,129/2007,83/20., 101/16, 47/18. és 111/2021 sz.), Magyarkanizsa község alapszabálya 67. szakaszának...

Színpadhasználati pályázat

2024.01.29.
 
A magyarkanizsai kiemelt községi jelentőségű rendezvényeket szervező bizottság F E L H Í V Á S T tesz közzé a színpad 2024. évi használata iránti...