Nyílt pályázat közmunkára

2015.06.16.
   

A helyi önkormányzatról szóló törvény 44. szakasz 1. bekezdés 5. pontja és a Magyarkanizsai Községi Gazdaságfejlesztési Alap munkaprogramja alapján, a 2015. évi helyi foglalkoztatási cselekvési tervvel összhangban Magyarkanizsa község nyílt pályázatot ír ki a 2015. évi közmunkák lebonyolításának szervezésére.

A közmunkaprogram pénzügyi kerete 4.581.000,00 dinár, amely a III. helyrend 11. fejezet 620-as jogcímcsoport 451-es közgazdasági osztály – Magyarkanizsai Községi Gazdaságfejlesztési Alap költségvetési soron kapott helyet.

A közmunkát a Magyarkanizsa község által kijelölt, közmunkát kivitelező munkáltató bonyolítja le.

A közmunka maximális időtartama 6 hónap.

A közmunkát lebonyolító munkáltató pályázatot nyújt be a közmunka lebonyolítása iránt, amely tartalmazza a közmunka-tevékenység ismertetését (ütemterv) és a foglalkoztatandó személyek számát.

Közmunka lebonyolítására Magyarkanizsa község a közmunkát lebonyolító munkáltatónak az alábbiakra fizet ki eszközöket:

– munkanélküliek munkabérére,

– munkanélküliek ingázási költségeire,

– a közmunka lebonyolításának költségeire.

A közmunkák lebonyolításának eljárásában részt venni jogosultak:

–             közintézmények és közvállalatok

–             gazdasági társaságok

–             vállalkozók

–             szövetkezetek

–             társadalmi szervezetek

–             állampolgári egyesületek.

A pályázáshoz szükséges dokumentáció:

–             közmunkára pályázás az előírt formanyomtatványon;

–             az illetékes szerv jegyzékbe vételi határozatának fénymásolata, ha a kérelmező a Gazdasági Jegyzékeket Vezető Ügynökség lajstromában nem szerepel;

–             szociális és emberbaráti tevékenységekben lebonyolítandó közmunka esetén: a szolgáltatást igénybe vevő kedvezményezettek névsora;

–             a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat hatósági bizonyítványa arról, hogy nyilvántartásában a keresett szakképzettségű munkanélküli szerepel.

A pályázás módja

A közmunka lebonyolítása iránti pályázati jelentkezést két példányban kell benyújtani Magyarkanizsa község részére az előírt formanyomtatványon, amelyhez a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal ügyfélszolgálatán lehet hozzájutni, vagy letölthető a magyarkanizsai önkormányzat (www.kanjiza.rs) vagy a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat hivatalos világhálós honlapjáról (www.nsz.gov.rs).

A nyílt fölhívás a magyarkanizsai önkormányzat és a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) hivatalos világhálós honlapján, Magyarkanizsa község és az NFSZ hirdetőtábláján való közzétételét követő 8 napig érvényes.

A további tudnivalók felől a magyarkanizsai városháza 34. sz. irodájában vagy a 024/875-166-os telefonon lehet érdeklődni.

Pályázati formanyomtatvány a városháza ügyfélszolgálatán (2. sz. iroda) kapható, vagy letölthető az önkormányzat (www.kanjiza.rs) vagy az NFSZ hivatalos honlapjáról (www.nsz.gov.rs).

 Nyílt pályázat a 2015. évi közmunkák lebonyolításának szervezésére

Formanyomtatvány