ELEKTRONSKI REGISTAR
administratvnih postupaka u nadležnost opštinske uprave
Поступак утврђивања пореза на имовину – физичка лица
LPA 15.2
Veća organizaciona jedinica
Odeljenje za budžet,finansije I LPA
Manja organizaciona jedinica
Služba LPA
Delatnost
Evidencija,Utvrđivanje I Kontrola  javnih prihoda
Kontakt podaci nadležnog službenika
Terzić Branislav , tel: 064/8062116, email: bane@kanjiza.rs
Svrha administratvnog postupka

Zakonska obaveza prijavljivanje promena vlasništva nad nepokretnostima

Pravni osnov administratvnog postupka

Zakon o porezima na imovinu, Zakon o finansiranju lokalne samouprave, Zakon o opštem upravnom postupku

Obaveštenje

Zaposleni je dužan da izvrši odgovarajuću promenu u evidenciji. Uz odgovarajuće dopune po potrebi.