A Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület XXVI. ülése

2023.11.16.
  

2023. november 23-án (csütörtök) 10.00 órakor tartja XXVI. ülését a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a városháza Nagytermében (Magyarkanizsa, Fő tér 1.)

 

Meghívó

 

N A P I R E N D :  

A 25.  képviselő-testületi ülésen fölvett jegyzőkönyv elfogadása (3. old.)

 

1. Маgyarkanizsa község a nemek közötti egyenlőség 2024–2026. időszakra szóló helyi cse-lekvési tervének javaslata (9. old.)

2. Rendeletjavaslat a Martonos kataszteri község 18 számú tulajdoni lapján fölvett, 1751/13  hr. sz. ingatlannak Magyarkanizsa község köztulajdonából való elidegenítésére irányuló nyílt felhívás általi nyílt árverési eljárás megindításáról (67. old.)

3. Rendeletjavaslat a romák társadalmi integrációja helyi koordinációs testületének létrehozásá-ról (70. old.)

4. Rendeletjavaslat Magyarkanizsa község rendkívüli helyzetek községi törzskarának megalakí-tásáról (73. old.)

5. Rendeletjavaslat a polgári védelem Magyarkanizsa község területén való megszervezéséről és működéséről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről (79. old.)

6. Rendeletjavaslat a megfelelő ingatlanoknak helyet adó övezetben az ingatlanok négyzetméte-renkénti átlagárának a 2024. évi magyarkanizsai községi vagyonadó kivetéséhez szükséges megállapításáról (81. old.)

7. Rendeletjavaslat a 2023. évi magyarkanizsai községi költségvetésről szóló rendelet módosítá-sáról és kiegészítéséről (86. old.)

8. Határozatjavaslat a magyarkanizsai községi költségvetésről szóló rendelet 2023. január-szeptemberi teljesüléséről szóló beszámoló elfogadásáról (127. old.)

9. Határozatjavaslat a Magyarkanizsai Alapfokú Zeneiskola 2022/2023. tanévi munkájáról szó-ló éves jelentés jóváhagyásáról (209. old.) 

10. Határozatjavaslat a Magyarkanizsai Alapfokú Zeneiskola 2023/2024. tanévre szóló éves munkatervének jóváhagyásáról (256. old.)

11. Határozatjavaslat a Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézményben a 2022/2023. működési évben folytatott munkájáról szóló jelentés jóváhagyásáról (338. old.)

12. Határozatjavaslat a Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény 2023/2024. működési évre szóló éves munkatervének jóváhagyásáról (370. old.)

13. Határozattervezet a magyarkanizsai Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény nevelő-csoportjaiban engedélyezett nagyobb, illetve kisebb gyermeklétszám megállapításáról (411. old.)

14. Határozatjavaslat a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat 2023. évi üzletviteli programja II. módosításának jóváhagyásáról (416. old.)

15. Határozatjavaslat a Magyarkanizsa község területén levő önkormányzati, osztályba nem so-rolt utak 2023/2024. idényben történő téli karbantartásával kapcsolatos szolgáltatás díjáról a Horgosi POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT. gazdasági társaság által hozott döntés jóváhagyásáról (426. old.)

16. Képviselői kérdések