A Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület XXV. ülése

2023.09.21.
  

2023. szeptember 28-án (csütörtök) 10.00 órakor tartja XXV. ülését a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a városháza Nagytermében (Magyarkanizsa, Fő tér 1.)

 

Meghívó

 

N A P I R E N D:

A 24.  képviselő-testületi ülésen valamint a 9., 10. és 11. rendkívüli ülésen fölvett jegyzőkönyvek elfogadása (3. old.)

 

 

1. Rendeletjavaslat az épületek elbontása során alkalmazandó és biztosítandó feltételekről és in-tézkedésekről (12. old.)

2. Rendeletjavaslat Magyarkanizsa község közrutlajdonából az 5814 sz. ingatlanlapon be-jegyzett Magyarkanizsa kat. községi 10663/1  helyrajzi számú ingatlan elidegenítéséről (19. old.)

3. Rendeletjavaslat Magyarkanizsa község 2023. évi nyilvános elismeréseinek adományozásá-ról (22. old.)

4. Határozatjavaslat a magyarkanizsai községi költségvetésről szóló rendelet 2023. január-júniusi teljesüléséről szóló beszámoló elfogadásáról (27. old.)

5. Határozatjavaslat a Zentai Történelmi Levéltár 2024. évi munkaprogramjának jóváhagyásáról (64. old.)

6. Határozatjavaslat a magyarkanizsai Regionális Kreatív Műhely 2024. évi munkaprogramjá-nak és pénzügyi tervének jóváhagyásáról (75. old.)

7. Határozatjavaslat a magyarkanizsai József Attila Könyvtár 2024. évi munkaprogramjának és pénzügyi tervének jóváhagyásáról (85. old.)

8. Határozatjavaslat a magyarkanizsai Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény 2024. évi mun-kaprogramjának és pénzügyi tervének jóváhagyásáról (95. old.)

9. Határozatjavaslat a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Fe-lelősségű Társaság 2022. évi üzletviteli programjának teljesítéséről szóló jelentés elfogadásáról (107. old.)

10. Rendeletjavaslat a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Fele-lősségű Társaság 2022. évi nyereségének elosztásáról szóló döntés jóváhagyásáról (246. old.)

11. Határozatjavaslat a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Fe-lelősségű Társaság 2023. évi üzletviteli programja első módosításának jóváhagyásáról (248. old.)

12. Határozatjavaslat a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat 2022. évi üzletviteli programjának teljesítéséről szóló jelentés elfogadásáról (295. old.)

13. Rendeletjavaslat a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat nye-reségének elosztásáról szóló döntés jóváhagyásáról (316. old.)

14. Határozatjavaslat a HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK Kft. gazdasági társaság 2022. évi üzletviteli programjának teljesítéséről szóló jelentés elfogadásáról (319. old.)

15. Rendeletjavaslat A HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK kft. gazdasági társaság nyereségének elosztásáról szóló döntés jóváhagyásáról (342. old.)

16. Jelentésjavaslat a Magyarkanizsa község területén működő közvállalatok üzletviteli program-jában a 2023. január 1-jétől 2023. június 30-áig terjedő időszakra tervezett és teljesült tevé-kenységek egybehangoltságának fokáról és annak jóváhagyásáról szóló végzés (344. old.)

17. Határozatjavaslat Magyarkanizsa község helyi szülői tanácsának tagjai és azok helyetteseinek kinevezéséről a 2023/2024. munkaévre vonatkozóan (349. old.)

18. Határozattervezet a magyarkanizsai Alapfokú Zeneiskola iskolaszéke tagjának fölmentéséről és kinevezéséről (351. old.)

19. Határozatjavaslat az oromhegyesi Arany János Általános Iskola iskolaszéke tagjának fölmen-téséről és kinevezéséről (355. old.)

20. Határozatjavaslat a horgosi Kárász Karolina Általános Iskola iskolaszéke tagjának fölmenté-séről és kinevezéséről (359. old.)

21. Határozatjavaslat а Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpont iskolaszéke tagjainak fölmentéséről és kinevezéséről (362. old.)

22. Határozatjavaslat а Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény igazgatóbizottsága tagjának fölmentéséről és kinevezéséről (366. old.)

23. Képviselői kérdések

- Bővítés