Egyetemi és főiskolai hallgatók útiköltség-támogatása

2024.02.08.
  

A helyi önkormányzatokról szóló törvény 44. szakasz 1. bekezdésének 5. pontja (A Szerb Köztársaság Hiv. Közlönye,129/2007,83/20., 101/16, 47/18. és 111/2021 sz.), Magyarkanizsa község alapszabálya 67. szakaszának (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/2020 – egységes szerkezetbe foglalt szöveg), a főiskolai hallgatók útiköltség-támogatásáról szóló rendelet (A VAT Hivatalos Lapja, 1/2013 és 5/2017. sz. és a Vajdaság Autonóm Tartomány 2024. évi költségvetéséből jóváhagyott pénzeszközök alapján meghozott határozattal összhangban, a magyarkanizsai polgármester 2024. február 8-án 


P Á L Y Á Z A T O T 
hirdet 
EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI HALLGATÓK ÚTIKÖLTSÉG-TÁMOGATÁSÁRA
 
I. 
            Az útiköltség-támogatás 2024. évben valósul meg. 

II. 
Útiköltség-támogatásra jogosultak azok az egyetemi és főiskolai hallgatók, akik: 
1. állandó lakóhellyel rendelkeznek Magyarkanizsa község területén 
2. lakóhelyükről naponta utaznak helyközi járaton a felsőoktatási intézménybe 
3. költségvetési tandíjmentességet élveznek 
4. első ízben iratkoznak be az adott évfolyamra 
5. nem részesülnek diákotthoni elhelyezésben 
6. nem részesülnek hallgatói ösztöndíjban és hitelben az Oktatási Minisztériumtól, a Tartománytól, az Újvidéki Egyetem tehetséges hallgatói részére létesített ösztöndíjalapból, egyéb községi, szervezeti és vállalati alapítványoktól. 

III. 
Az útiköltség-támogatás jogosultság elismeréséhez a hallgatónak az alábbiakat kell benyújtania: 
 1. jogosultság elismerése iránti kérelmet – kitöltött formanyomtatványt 
2. igazolást, hogy az évfolyamra első ízben iratkozott, és hogy tandíjmentességet élvez 
3. a havi bérlet fénymásolatát, illetve 4 eredeti menetjegyet (január február,) 
4. gazdasági társaság, illetve jogi személy arra vonatkozó igazolását, hogy a tanuló szülője vagy gyámja révén nem érvényesít útiköltség-térítési, ösztöndíj- vagy hiteljogosultságot 
5. a hallgató személyi igazolványának fénymásolatát 
6. nyilatkozat arról, hogy nem részesül hallgatói ösztöndíjban és hitelben 
7.dinára szóló bankkártya mindkét oldalának, illetve betétkönyv adatlapjának fénymásolatát. 

IV. 
A fenti jogosultság megszerzésére a hallgatóknak a kérvényt a felsorolt okmányokkal 2024. február 19-éig kell benyújtani a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal Ügyfélfogadó Központjában (2. számú szoba), Magyarkanizsa, Fő tér 1. További tájékoztatás a fönti címen, vagy а 10. sz. irodában ill. a 024/4-875–166-os telefon 208-es mellékén kapható. 
Az elkésett és hiányos pályázatokat a bizottság figyelmen kívül hagyja. 

V. 
 A pályázat 2024. február 8–tól február 19–éig tart. 

Fejsztámer Róbert
magyarkanizsai polgármester Pályázat egyetemi és főiskolai hallgatók útiköltség-támogatására

Jelentkezési lap