Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja – 2020/3

2020.02.21.
  

TARTALOM:

 • RENDELET A VÁROSI ÉS PEREMVÁROSI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSRÓL, MINT KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGRŐL 96
 • RENDELET A TEMETŐK ÜZEMELTETÉSÉRE ÉS A TEMETKEZÉSRE VONATKOZÓ KOMMUNÁLIS TEVÉKÉNYSÉG VÉGZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL ÉS MÓDJÁRÓL   103
 • RENDELET A KÉMÉNYSEPRŐI SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL ÉS MÓDJÁRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL               112
 • RENDELET A GYEPMESTERI KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL ÉS MÓDJÁRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL           114
 • RENDELET A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL SZERVEZETÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 117
 • RENDELET A MAGYARKANIZSA KÖZSÉG TERÜLETÉN LEVŐ HELYI KÖZÖSSÉGEKRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL      118
 • HATÁROZAT A SZABADKAI REGIONÁLIS HULLADÉKTÁROLÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2020. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAMJÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 119
 • HATÁROZAT A SZABADKAI REGIONÁLIS HULLADÉKTÁROLÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÜLÖNPROGRAMJA JÓVÁHAGYÁSÁRÓL         119
 • HATÁROZAT A HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT. GAZDASÁGI TÁRSASÁG KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSÉHEZ CSATOLT II. SZ. FÜGGELÉK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 120
 • HATÁROZAT A MAGYARKANIZSAI VÖRÖSKERESZT 2020. ÉVI MUNKATERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL          120
 • HATÁROZAT A TISZA MENTI INFORMÁCIÓS FEJLESZTÉSI KÖZPONT 2020. ÉVI MUNKATERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL                121
 • HATÁROZAT  A MAGYARKANIZSAI  REGIONÁLIS SZAKMAI PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT 2020. ÉVI MUNKAPROGRAMJÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL     121
 • HATÁROZAT A МAGYARKANIZSA KÖZSÉGBELI SZOCIÁLIS VÉDELMI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2020. ÉVI MUNKAPROGRAMJÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL     122
 • HATÁROZAT A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI SPORTSZÖVETSÉG 2020. ÉVI MUNKAPROGRAMJÁNAK ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL           122
 • HATÁROZAT A МAGYARKANIZSAI EGÉSZSÉGHÁZ MAGYARKANIZSA KÖZSÉGET ÉRINTŐ EGÉSZSÉGVÉDELEM VÉGREHAJTÁSÁRA IRÁNYULÓ 2020. ÉVI PROGRAMJÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL     123
 • HATÁROZAT A MAGYARKANIZSAI SZOCIÁLIS KÖZPONT 2020. ÉVI MUNKAPROGRAMJÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL   123
 • HATÁROZAT A RENDKÍVÜLI HELYZETEK MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI TÖRZSKARA 2020. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL         124
 • HATÁROZAT A 2020. ÉVI MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI HELYI FOGLALKOZTATÁSI CSELEKVÉSI TERV ELFOGADÁSÁRÓL                124
 • HATÁROZAT A MAGYARKANIZSA KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁBAN LEVŐ ÉPÍTÉSI TERÜLET ELIDEGENÍTÉSÉNEK ÉS BÉRBEADÁSÁNAK ELJÁRÁSÁT LEBONYOLÍTÓ BIZOTTSÁG MEGALAKÍTÁSÁRÓL      125
 • HATÁROZAT AZ ÁLLANDÓ ÖSSZETÉTELŰ MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG FÖLMENTÉSÉRŐL ÉS KINEVEZÉSÉRŐL               125
 • HATÁROZAT A MAGYARKANIZSA KÖZSÉG TERÜLETÉN LEVŐ HELYI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSTAGJAINAK VÁLASZTÁSÁT LEBONYOLÍTÓ VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG KINEVEZÉSÉRŐL 127
 • HATÁROZAT A MAGYARKANIZSA KÖZSÉG TERÜLETÉN LEVŐ HELYI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSTAGJAINAK VÁLASZTÁSÁT LEBONYOLÍTÓ MÁSODFOKÚ VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG KINEVEZÉSÉRŐL    129
 • HATÁROZAT A TISZA MENTI INFORMÁCIÓS FEJLESZTÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJÁNAK FÖLMENTÉSÉRŐL   130
 • HATÁROZAT A TISZA MENTI INFORMÁCIÓS FEJLESZTÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL      131
 • HATÁROZAT A HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT. GAZDASÁGI TÁRSASÁG MEGBÍZOTT ÜGYVEZETŐJÉNEK FÖLMENTÉSÉRŐL      132
 • HATÁROZAT A HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT.  GAZDASÁGI TÁRSASÁG ÜGYVEZETŐJÉNEK KINEVEZÉSÉRŐL               132
 • VÉGZÉS (a Magyarkanizsai Községi Tanács 2019. október 1. és december 31. között végzett munkájáról)              134
 • VÉGZÉS (а Мagyarkanizsa község területén működő közvállalatok üzletviteli programjában a 2019. január 1-jétől 2019. december 31-ig terjedő időszakra tervezett és teljesült tevékenységek egybehangoltságának fokáról)   135
 • JELENTÉS A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI TANÁCS 2019. OKTÓBER 1. ÉS DECEMBER 31. KÖZÖTT VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL                135
 • JELENTÉS A MAGYARKANIZSA KÖZSÉG TERÜLETÉN MŰKÖDŐ KÖZVÁLLALATOK ÜZLETVITELI PROGRAMJÁBAN A 2019. JANUÁR 1-JÉTŐL 2019. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA TERVEZETT ÉS TELJESÜLT TEVÉKENYSÉGEK EGYBEHANGOLTSÁGÁNAK FOKÁRÓL      137
 • HATÁROZAT A FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK ESZKÖZEINEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL      144

Letöltés:Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja – 2020/3