Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja – 2018/1

2018.01.15.
  
TARTALOM: DÖNTÉS a Magyarkanizsa községben állami tulajdonban levő mezőgazdasági terület ha-szonbérbe és használatba adására irányuló nyílt hirdetmény kiírásáról         1 HIRDETMÉNY Magyarkanizsa községben állami tulajdonban...

Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja – 2017/18

2017.12.08.
 
TARTALOM: RENDELET a társadalmi vita lebonyolításának módjáról   407 RENDELET a Magyarkanizsa község területén levő társasházak és lakó- üzleti épületek házirendjének általános szabályairól         410 RENDELET...

Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja – 2017/17

2017.11.27.
  
TARTALOM: DÖNTÉS а Tevékeny Foglalkoztatáspolitikai Programokat és Intézkedéseket Támogató  Költségvetési Pénzalap létrehozásáról   402 DÖNTÉS a Magyarkanizsai Községi Ifjúsági Iroda alapításáról szóló döntés módosításáról 403 ...

Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja – 2017/16

2017.11.13.
  
TARTALOM: HATÁROZAT a folyó költségvetési tartalék eszközeinek felhasználásáról  400 HELYESBÍTÉS (GENEZA TERMELŐ, KÜL- ÉS BELKERESKEDELMI KFT. MAGYARKANIZSA)        401 HELYESBÍTÉS (FEJEŠ TERMELŐ, FORGALMAZÓ, SZOLGÁLTATÓ EXPORT-IMPORT...

Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja – 2017/15

2017.10.23.
  
TARTALOM: DÖNTÉS  a Magyarkanizsa községben állami tulajdonban levő mezőgazdasági terület haszonbérbe és használatba adására irányuló nyílt hirdetmény kiírásáról         384 HIRDEMÉNY a Magyarkanizsa községben állami...