Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja – 2019/17

2019.11.28.
  

TARTALOM:

 • RENDELET MAGYARKANIZSA KÖZSÉG ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSÁNAK MEGKEZDÉSÉRŐL          331
 • RENDELET A HORGOSI 8365 SZÁMÚ TULAJDONI LAPON FÖLVETT INGATLAN MAGYARKANIZSA KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁBÓL ÍRÁSBELI AJÁNLATOK NYÍLT HIRDETMÉNNYEL TÖRTÉNT BEGYŰJTÉSÉNEK ELJÁRÁSÁBAN A LEGELŐNYÖSEBB AJÁNLATOT TEVŐ RÉSZÉRE VALÓ ELIDEGENÍTÉSÉRŐL  331
 • RENDELET IDEIGLENES JELLEGŰ KISEBB KÖNNYŰSZERKEZETES ÉPÍTMÉNYEK KÖZ- ÉS EGYÉB TERÜLETEN VALÓ FELÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS ELTÁVOLÍTÁSÁRÓL 333
 • RENDELET A MAGYARKANIZSA KÖZSÉG TERÜLETÉN VÉGZETT TEMETKEZÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL   349
 • RENDELET A MEGFELELŐ INGATLANOKNAK HELYET ADÓ ÖVEZETBEN AZ INGATLANOK NÉGYZETMÉTERENKÉNTI ÁTLAGÁRÁNAK A 2020. ÉVI MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI VAGYONADÓ KIVETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL                350
 • RENDELET A MAGYARKANIZSA KÖZSÉG TERÜLETÉN KIZÁRÓLAG NÖVÉNY, ILLETVE EGYÉB SZAPORÍTÓANYAG TERMESZTÉSÉRE, ILLETVE ERDŐNEK HASZNÁLT BEÉPÍTETLEN ÉPÍTÉSI TERÜLETNEK A VAGYONADÓALAP MEGÁLLAPÍTÁSA CÉLJÁBÓL MEZŐGAZDASÁGI, ILLETVE ERDŐTERÜLETI BESOROLÁSÁRÓL             352
 • RENDELET AZ IDEGENFORGALMI ILLETÉKRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL  353
 • HATÁROZAT A SZABADKAI REGIONÁLIS HULLADÉKTÁROLÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2019. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAMJA ELSŐ MÓDOSÍTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL        354
 • HATÁROZAT A SZABADKAI REGIONÁLIS HULLADÉKTÁROLÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÜLÖNPROGRAMJA ELSŐ MÓDOSÍTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL   354
 • HATÁROZAT A SZABADKAI REGIONÁLIS HULLADÉKTÁROLÓ KFT. ALAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ DÖNTÉS JÓVÁHAGYÁSÁRÓL        355
 • HATÁROZAT A HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK Kft. GAZDASÁGI TÁRSASÁG RÉSZÉRŐL A MAGYARKANIZSA KÖZSÉG TERÜLETÉN LEVŐ ÖNKORMÁNYZATI, OSZTÁLYBA NEM SOROLT UTAKON A 2019/2020. ÉVI IDÉNYBEN VÉGZETT TÉLI KARBANTARTÁS SZOLGÁLTATÁSI DÍJÁRÓL SZÓLÓ DÖNTÉS JÓVÁHAGYÁSÁRÓL  355
 • HATÁROZAT A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS A 2019. JANUÁR–SZEPTEMBERI TELJESÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ JELENTÉS ELFOGADÁSÁRÓL        356
 • HATÁROZAT A MAGYARKANIZSA KÖZSÉG EREDETI HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ ÜGYEK FELÜGYELŐSÉGI ELLENŐRZÉSÉT EGYEZTETŐ BIZOTTSÁG MEGALAKÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL         356
 • HATÁROZAT A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI HELYI KORRUPCIÓELLENES TERV ALKALMAZÁSÁT FIGYELEMMEL KÍSÉRŐ IDEIGLENES MUNKATESTÜLET MEGALAKÍTÁSÁRÓL         357
 • HATÁROZAT AZ OROMHEGYESI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLASZÉKE EGY TAGJÁNAK FÖLMENTÉSÉRŐL ÉS KINEVEZÉSÉRŐL               358
 • VÉGZÉS (a magyarkanizsai községi tanács 2019. július 1. és szeptember 30. között végzett munkájáról szóló jelentés jóváhagyásáról) 359
 • VÉGZÉS (Magyarkanizsa község területén működő közvállalatok üzletviteli programjában a 2019. január 1-jétől szeptember 30-áig terjedő időszakra tervezett és teljesült tevékenységek egybehangoltságának fokáról szóló jelentés jóváhagyásáról) 360
 • JELENTÉS A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI TANÁCS 2019. JÚLIUS 1. ÉS SZEPTEMBER 30. KÖZÖTT VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL                360
 • JELENTÉS A MAGYARKANIZSA KÖZSÉG TERÜLETÉN MŰKÖDŐ KÖZVÁLLALATOK ÜZLETVITELI PROGRAMJÁBAN A 2019. JANUÁR 1-JÉTŐL 2019. SZEPTEMBER 30-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA TERVEZETT ÉS TELJESÜLT TEVÉKENYSÉGEK EGYBEHANGOLTSÁGÁNAK FOKÁRÓL      362

 

Letöltés:Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja – 2019/17

Rendelet a 2019. évi magyarkanizsai községi költségvetésről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről