A Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület XXIX. ülése

2019.05.23.
  

2019. május 30-án (csütörtök) 10.00 órakor tartja XXIX. ülését a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a városháza nagytermében.

Meghívó

Napirend:
A XXVIII. képviselő-testületi ülésen fölvett jegyzőkönyv elfogadása (3. old.)
1.    A Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület ügyrendi szabályzatának javaslata (8. old.)
2.    Rendeletjavaslat a Magyarkanizsa község területén levő közutak használata utáni díjakról (42. old.)
3.    Rendeletjavaslat a társadalmi vitáról (52. old.)
4.    Rendeletjavaslat a csődeljárás alatt levő Magyarkanizsai Községi Településrendezési Közvállalat 2018. január 1. és 2018. dec. 31. közötti időszakra vonatkozó éves felszámolási jelentésének elfogadásáról (61. old.)
5.    Rendeletjavaslat a 2018. évi magyarkanizsai községi költségvetés zárszámadásáról (MELLÉKLET)
6.    Rendeletjavaslat a rendkívüli helyzetek magyarkanizsai községi törzskarának megalakításáról (70. old.)
7.    Határozati javaslat a rendkívüli helyzetek községi törzskarának kinevezéséről (73. old.)
8.    Határozati javaslat a 2018. évi magyarkanizsai községi költségvetés zárszámadás-javaslatának könyvvizsgálatáról független könyvvizsgáló által készített jelentés elfogadásáról (76. old.)
9.    Határozati javaslat a HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT. gazdasági társaság 2019. évi üzletviteli programja I. módosításának jóváhagyásáról (81. old.)
10.    Jelentés a Magyarkanizsa község területén működő közvállalatok üzletviteli programjában a 2019. január 1-jétől 2019. március 31-éig terjedő időszakra tervezett és teljesült tevékenységek egybehangoltságának fokáról (97. old.)
11.    Jelentés a Magyarkanizsai Községi Tanács 2019. január 1. és március 31. között végzett munkájáról (108. old.)
12.    Határozati javaslat a Magyarkanizsai Egészségház kollektív szerződésének jóváhagyásáról (113. old. - MELLÉKLET)
13.    Határozati javaslat a Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ igazgatójának fölmentéséről (114. old.)
14.    Határozati javaslat a Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ igazgatójának kinevezéséről (115. old.)
15.    Határozati javaslat a Magyarkanizsai Községi Választási Bizottság állandó összetétele elnökhelyettesének fölmentéséről és kinevezéséről (117. old.)
16.    Képviselői kérdések