Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja – 2019/1

2019.02.07.
  

TARTALOM:

 • RENDELET A MAGYARKANIZSA KÖZSÉG TERÜLETÉN MŰKÖDŐ KÖZOKTATÁSI ALAPFOKÚ ISKOLAI HÁLÓZATRÓL  1
 • RENDELET A MAGYARKANIZSA KÖZSÉG TERÜLETÉN MŰKÖDŐ KÖZOKTATÁSI ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNYEK HÁLÓZATÁRÓL                 2
 • RENDELET A MAGYARKANIZSA KÖZSÉG LAKÁSAIVAL VALÓ RENDELKEZÉSRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL            4
 • HATÁROZAT A MAGYARKANIZSAI VÖRÖSKERESZT 2019. ÉVI MUNKATERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL          4
 • HATÁROZAT A MAGYARKANIZSAI SZOCIÁLIS KÖZPONT 2019. ÉVI MUNKAPROGRAMJÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL   5
 • HATÁROZAT  A МAGYARKANIZSA KÖZSÉGBELI SZOCIÁLIS VÉDELMI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2019. ÉVI MUNKAPROGRAMJÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL     5
 • HATÁROZAT A TISZA MENTI INFORMÁCIÓS FEJLESZTÉSI KÖZPONT 2019. ÉVI MUNKATERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL                6
 • HATÁROZAT A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI SPORTSZÖVETSÉG 2019. ÉVI MUNKAPROGRAMJÁNAK  ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL           6
 • HATÁROZAT A МAGYARKANIZSAI EGÉSZSÉGHÁZ MAGYARKANIZSA KÖZSÉGET ÉRINTŐ  EGÉSZSÉGVÉDELEM VÉGREHAJTÁSÁRA IRÁNYULÓ 2019. ÉVI PROGRAMJÁNAK  JÓVÁHAGYÁSÁRÓL   7
 • HATÁROZAT  A RENDKÍVÜLI HELYZETEK MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI TÖRZSKARA 2019. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL         7
 • HATÁROZAT A MAGYARKANIZSAI  REGIONÁLIS SZAKMAI PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT 2019. ÉVI MUNKAPROGRAMJÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL     8
 • HATÁROZAT A REGIONÁLIS SZAKMAI PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT ALAPSZABÁLYÁNAK  MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ DÖNTÉS JÓVÁHAGYÁSÁRÓL    8
 • HATÁROZAT A MAGYARKANIZSAI KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT  KÖZTERÜLET-TAKARÍTÁSI DÍJSZABÁSÁRÓL SZÓLÓ DÖNTÉS JÓVÁHAGYÁSÁRÓL       8
 • HATÁROZAT A MAGYARKANIZSAI KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT ÁLTAL MAGYARKANIZSA KÖZSÉG TERÜLETÉN VÉGZETT ÚTÖVEZET-KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK DÍJSZABÁSÁRÓL SZÓLÓ DÖNTÉS JÓVÁHAGYÁSÁRÓL         11
 • HATÁROZAT A MAGYARKANIZSAI KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT ÁLTAL  MAGYARKANIZSA KÖZSÉG TERÜLETÉN VÉGZETT ZÖLDTERÜLET-KARBANTARTÁS  DÍJSZABÁSÁRÓL SZÓLÓ DÖNTÉS JÓVÁHAGYÁSÁRÓL                16
 • HATÁROZAT A MAGYARKANIZSA KÖZSÉGBELI SZOCIÁLIS VÉDELMI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT IGAZGATÓBIZOTTSÁGA EGY TAGJÁNAK FÖLMENTÉSÉRŐL ÉS KINEVEZÉSÉRŐL     20
 • HATÁROZAT AZ ÚJSZÜLÖTT GYERMEK UTÁNI EGYSZERI PÉNZSEGÉLYHEZ, AZ IKERSZÜLETÉS ESETÉN JÁRÓ  EGYSZERI PÉNZSEGÉLYHEZ, AZ ÚJ ÉV ELSŐSZÜLÖTT GYERMEKÉT MEGILLETŐ EGYSZERI  PÉNZSEGÉLYHEZ ÉS AZ ÚJSZÜLÖTT GYERMEK UTÁN JÁRÓ BABAKELENGYÉHEZ VALÓ  JOGOSULTSÁG 2019. ÉVI NÉVÖSSZEGÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL                22
 • HATÁROZAT MAGYARKANIZSA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA A 2019. ÉVFOLYAM ELŐFIZETÉSI DÍJÁNAK, VALAMINT A REKLÁMOK ÉS HIRDETÉSEK KÖZZÉTÉTELI DÍJÁNAK MEGHATÁROZÁSÁRÓL            22
 • HATÁROZAT AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEN KÍVÜL ELHALÁLOZOTTAK HALÁLA IDŐPONTJÁNAK ÉS OKÁNAK SZAKAVATOTT MEGÁLLAPÍTÁSÁRA ÉS A HALÁLESET IGAZOLÁSÁNAK KIADÁSÁRA  A MAGYARKANIZSAI EGÉSZSÉGHÁZ ORVOSDOKTORAINAK FELJOGOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ  HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL          23
 • HATÁROZAT A FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK ESZKÖZEINEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL      24
 • HATÁROZAT A POLITIKAI SZEREPLŐK RENDES MŰKÖDÉSÉRE SZOLGÁLÓ PÉNZESZKÖZÖK ELOSZTÁSÁRÓL                 25
 • HATÁROZAT MŰSZAKI ÉS INFORMATIKAI KÉRDÉSEKKEL MEGBÍZOTT POLGÁRMESTERI TANÁCSNOK  KIJELÖLÉSÉRŐL                26


Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja – 2019/1