Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja – 2018/18

2018.12.27.
  

TARTALOM:

 • RENDELET A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSBŐL A MAGYARKANIZSAI EGÉSZSÉGHÁZNAK A VÉNYRE ADHATÓ GYÓGYSZEREK ÉS VISZONTELADÁSRA SZOLGÁLÓ ÁRUKÉSZLETEK UTÁNI TARTOZÁS CÍMÉN BESZÁLLÍTÓKKAL SZEMBEN FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSÉRE 2019-BEN FOLYÓSÍTANDÓ TÁMOGATÁSRÓL      407
 • RENDELET A 2018. ÉVI MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS ZÁRSZÁMADÁSÁNAK KÖNYVVIZSGÁLATÁRA KÜLSŐ KÖNYVVIZSGÁLÓ BEVONÁSÁRÓL             408
 • RENDELET A MAGYARKANIZSA KÖZSÉG TERÜLETÉN LEVŐ ANYAKÖNYVI KERÜLETEKRŐL 408
 • RENDELET A MAGYARKANIZSA KÖZSÉG TERÜLETÉN LEVŐ UTCÁK NEVÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL           409
 • RENDELET A HELYI KOMMUNÁLIS ILLETÉKEKRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL     415
 • RENDELET A KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL           417
 • A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 2019. ÉVI SZAKEMBERTERVE     418
 • HATÁROZAT A SZABADKAI REGIONÁLIS HULLADÉKTÁROLÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2018. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAMJA II. MÓDOSÍTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL              420
 • HATÁROZAT A SZABADKAI REGIONÁLIS HULLADÉKTÁROLÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÜLÖNPROGRAMJA II. MÓDOSÍTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL   421
 • HATÁROZAT A HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT. GAZDASÁGI TÁRSASÁG 2019. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAMJÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL           421
 • HATÁROZAT A MAGYARKANIZSAI KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT 2017–2021. ÉVI KÖZÉPTÁVÚ  ÜZLETSTRATÉGIAI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL      422
 • HATÁROZAT A MAGYARKANIZSAI KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT 2019. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAMJÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL     422
 • AZ ÉPÍTÉSI TERÜLET 2019. ÉVI MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI ÉVES RENDEZÉSI PROGRAMJA             423
 • A MAGYARKANIZSA KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁBAN ÁLLÓ ÉPÍTÉSI TERÜLET  ELIDEGENÍTÉSÉNEK 2019. ÉVI PROGRAMJA                433
 • HATÁROZAT A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI BIZOTTSÁG FÖLMENTÉSÉRŐL ÉS KINEVEZÉSÉRŐL                443
 • DÖNTÉS A 2018/2019. TANÉVRE SZÓLÓ HALLGATÓI ÖSZTÖNDÍJAK ODAÍTÉLÉSÉRŐL        443
 • DÖNTÉS MAGYARKANIZSA KÖZSÉGBELI HALLGATÓK RÉSZÉRE A 2018/2019. TANÉVBEN FOLYÓSÍTANDÓ  ÖSZTÖNDÍJAK SZÁMÁRÓL        444
 • HATÁROZAT A POLITIKAI SZEREPLŐK RENDES MŰKÖDÉSÉRE SZOLGÁLÓ PÉNZESZKÖZÖK ELOSZTÁSÁRÓL                 445
 • HATÁROZAT A POLITIKAI SZEREPLŐK RENDES MŰKÖDÉSÉRE SZOLGÁLÓ PÉNZESZKÖZÖK ELOSZTÁSÁRÓL                 446
 • RENDELET A 2019. ÉVI MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSRŐL  448


Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja – 2018/18

Rendelet a 2019. évi magyarkanizsai községi költségvetésről