Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja – 2018/15

2018.12.05.
  

TARTALOM:

 • RENDELET A MAGYARKANIZSAI 5814 SZ. TULAJDONI LAPON FÖLVETT 1811/18. HR. SZ. INGATLAN MAGYARKANIZSA KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁBÓL ÍRÁSBELIAJÁNLATOK BEGYŰJTÉSÉRE IRÁNYULÓ NYÍLT HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELÉVEL VALÓ ELIDEGENÍTÉSÉRŐL            324
 • RENDELET A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI VAGYONADÓKULCSOKRÓL       325
 • RENDELET A MEGFELELŐ INGATLANOKNAK HELYET ADÓ ÖVEZETBEN AZ INGATLANOK NÉGYZETMÉTERENKÉNTI ÁTLAGÁRÁNAK A 2019. ÉVI MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI VAGYONADÓ KIVETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL                326
 • RENDELET A MAGYARKANIZSA KÖZSÉG LAKÁSAIVAL VALÓ RENDELKEZÉSRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL            327
 • RENDELET A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI CÍMERNEK A HORGOSI KAMARÁS TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET HATÁRAIT MEGJELÖLŐ TÁBLÁKON VALÓ HASZNÁLATA JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 329
 • HATÁROZAT A ZENTAI TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR 2019. ÉVI MUNKAPROGRAMJÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL   329
 • HATÁROZAT A KOMMUNÁLIS HULLADÉK MAGYARKANIZSA KÖZSÉGBEN VÉGZETT ÖSSZEGYŰJTÉSÉVEL ÉS ELSZÁLLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÁS DÍJÁRÓL SZÓLÓ DÖNTÉS JÓVÁHAGYÁSÁRÓL     329
 • HATÁROZAT A MAGYARKANIZSAI KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT GYEPMESTERI SZOLGÁLTATÁSAINAK DÍJSZABÁSÁRÓL SZÓLÓ DÖNTÉS JÓVÁHAGYÁSÁRÓL          332
 • A MAGYARKANIZSAI KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT GYEPMESTERI SZOLGÁLTATÁSAINAK ÁRJEGYZÉKÉNEK JAVASLATÁT    332
 • HATÁROZAT A MAGYARKANIZSAI KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT ÉPÍTÉSI ÉS MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÁSI DÍJSZABÁSÁRÓL SZÓLÓ DÖNTÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL SZÓLÓDÖNTÉS JÓVÁHAGYÁSÁRÓL  333
 • HATÁROZAT A HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT. GAZDASÁGI TÁRSASÁG IVÓVÍZ-ELLÁTÁSI, SZENNYVÍZ-ELVEZETÉSI ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJAIRÓL SZÓLÓ DÖNTÉS JÓVÁHAGYÁSÁRÓL  337
 • DÖNTÉS А HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT MAGYARKANIZSA KÖZSÉG TERÜLETÉN NYÚJTOTT IVÓVÍZ-ELLÁTÁSI, SZENNYVÍZ-ELVEZETÉSI ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJÁRÓL 337
 • HATÁROZAT A HORGOSI POTISKI VODOVODI - TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT. GAZDASÁGI TÁRSASÁG VÍZELLÁTÁSI ÉS SZENNYVÍZ-ELVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJAIRÓL SZÓLÓ DÖNTÉS JÓVÁHAGYÁSÁRÓL    339
 • HATÁROZAT A VÍZELLÁTÁS ÉS A SZENNYVÍZGAZDÁLKODÁS SZOLGÁLTATÁSOK ÁRAIRÓL A POTISKI VODOVODI –TISZA MENTI VIZMŰVEK KFT HORGOS VÁLLALATBAN 339
 • HATÁROZAT A HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT. GAZDASÁGI TÁRSASÁG RÉSZÉRŐL A MAGYARKANIZSA KÖZSÉG TERÜLETÉN LEVŐ ÖNKORMÁNYZATI ÉS OSZTÁLYBA NEM SOROLT UTAKON A 2018/19 ÉVI IDÉNYBEN VÉGZETT TÉLI KARBANTARTÁS SZOLGÁLTATÁSI DÍJÁRÓL SZÓLÓ DÖNTÉS JÓVÁHAGYÁSÁRÓL  343
 • HATÁROZAT A TÉLI SZOLGÁLATI EGYSÉGÁRAKRÓL A KÖZSÉGI, BESOROLÁS NÉLKÜLI ÉS UTCAI UTAK KARBANTARTÁSÁRA MAGYARKANIZSA KÖZSÉGBEN, A POTISKI VODOVODI –TISZA MENTI VIZMŰVEK KFT HORGOS VÁLLALATBAN, A 2018.11.01.-TŐL 2019.03.31.-IG TARTÓ IDŐSZAKRA    344
 • HATÁROZAT A HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT. GAZDASÁGI TÁRSASÁG 2018. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAMJA 2. MÓDOSÍTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL         346
 • HATÁROZAT A HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT. GAZDASÁGI TÁRSASÁG KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSÉHEZ CSATOLT I. SZ. FÜGGELÉK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL  346
 • HATÁROZAT A HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT. GAZDASÁGI TÁRSASÁG SZERVEZETÉRŐL ÉS MUNKAKÖREINEK BESOROLÁSÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZAT JÓVÁHAGYÁSÁRÓL      347
 • HATÁROZAT A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ RENDELET A 2018. JANUÁR–SZEPTEMBERI TELJESÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ JELENTÉS ELFOGADÁSÁRÓL        347
 • RENDELET A 2018. ÉVI MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL


Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja – 2018/15

Rendelet a 2018. évi magyarkanizsai községi költségvetésről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről