Értesítés a választói különnévjegyzékre való föliratkozásról és a névjegyzékbe való betekintésről

2018.10.15.
   

A nemzeti kisebbségi nemzeti tanácsok tagjainak megválasztására irányuló 2018. november 4-i választás kiírásáról szóló határozat (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 63/18. szám) kapcsán, аz egységes választói névjegyzékről szóló törvény 14. szakasza (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 104/09. és 99/11. szám), a nemzeti kisebbségi nemzeti tanácsokról szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 72/09., 20/14 – AB-határozat, 55/14. és 47/18. szám) és a nemzeti kisebbségi választói különnévjegyzék vezetésének módjáról szóló szabályzat (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 61/18. szám) alapján a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal közzéteszi az alábbi

 

ÉRTESÍTÉST

A VÁLASZTÓI KÜLÖNNÉVJEGYZÉKRE VALÓ FÖLIRATKOZÁSRÓL ÉS

A NÉVJEGYZÉKBE VALÓ BETEKINTÉSRŐL

Értesítjük a Magyarkanizsa község területén élő választópolgárokat, hogy saját kezűleg aláírt írásbeli kérelemben kérelmezhetik a nemzeti kisebbségi választói különnévjegyzékre való fölvételüket, illetve a már ott szereplő személyi adataik ellenőrzése végett betekinthetnek a választói különnévjegyzékbe. Ezt munkanapokon 8.00 és 15.00 óra között tehetik meg a Községi Közigazgatási Hivatal (Magyarkanizsa, Fő tér 1) 2. sz. irodájában vagy a 064 8062 066-os telefonon, valamint a http://birackispisak.mduls.gov.rs/javniportal portálon.

A választói különnévjegyzékben bejegyzés, törlés, módosítás, kiegészítés vagy javítás törvényben előírt bizonyíték alapján kérhető.

Miután egy jelöltlistát kihirdettek, a választói különnévjegyzékbe, valamint abba a hivatalos iratanyagba, amelynek alapján a névjegyzékben bejegyzés, törlés, módosítás, kiegészítés vagy javítás történt, a törvénnyel összhangban betekinteni jogosult a kihirdetett jelöltlistát beterjesztő szervezet meghatalmazott képviselője is.

A választói különnévjegyzékben bárminemű változtatás a névjegyzék lezárásáig, 2018. október 19-én 24.00 óráig, azaz a választás megtartását megelőző 15. napig eszközölhető. Az Államigazgatási és Helyi Önkormányzati Minisztérium ekkor lezárja a választói különnévjegyzéket.

A különnévjegyzék lezárásától a választás napját megelőző 72. óráig a névjegyzékben eszközölendő bárminemű változtatásban az Államigazgatási és Helyi Önkormányzati Minisztérium illetékes.

Fölhívjuk a kisebbségi állampolgárokat, hogy éljenek választójogukkal, azaz iratkozzanak föl a névjegyzékre, illetve még időben ellenőrizzék a különnévjegyzékben szereplő adataikat.

 

Мarija Milovanović,

a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője