Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja – 2018/13

2018.10.08.
  

TARTALOM

 • RENDELET A MAGYARKANIZSAI 6173 SZÁMÚ TULAJDONI LAPON FÖLVETT 1/2  INGATLANRÉSZ MAGYARKANIZSA KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁBÓL VALÓ ELIDEGENÍTÉSÉRŐL    275
 • RENDELET AZ OROMI 2409 SZ. TULAJDONI LAPON FÖLVETT 142/2 ÉS 142/7 HR. SZ. INGATLANRÉSZ MAGYARKANIZSA KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁBA KÖZVETLEN EGYEZSÉGGEL VALÓ MEGSZERZÉSÉRŐL    276
 • RENDELET A MAGYARKANIZSAI 5814 SZ. TULAJDONI LAPON FÖLVETT 1811/18. SZ. INGATLAN МAGYARKANIZSA KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁBÓL ÍRÁSBELI AJÁNLATOK BEGYŰJTÉSÉRE IRÁNYULÓ NYÍLT HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELÉVEL VALÓ ELIDEGENÍTÉSÉRE IRÁNYULÓ ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRÓL    278
 • RENDELET A MAGYARKANIZSAI 903 SZ. TULAJDONI LAPON FÖLVETT INGATLAN 103/300 RÉSZARÁNYÁNAK  TEHERMENTES JOGÜGYLETTEL KÖZTULAJDONBA VALÓ MEGSZERZÉSÉRE IRÁNYULÓ ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRÓL    279
 • RENDELET A MAGYARKANIZSA KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁBAN LEVŐ KAMERÁS TÉRFIGYELŐ RENDSZERNEK A SZERB KÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTÉRIUMA NAGYKIKINDAI RENDŐRKAPITÁNYSÁGA MAGYARKANIZSAI RENDŐRŐRSE RÉSZÉRE TÉRÍTÉSMENTES HASZNÁLATBA ADÁSÁRÓL    280
 • RENDELET A MAGYARKANIZSA KÖZSÉG LAKOSSÁGA KÖRÉBEN FÖLMERÜLŐ SPORTBELI IGÉNYEK ÉS ÉRDEKEK ÉRVÉNYESÍTÉSÉRŐL    281
 • RENDELET A GYERMEKES CSALÁDOK PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSÁHOZ VALÓ JOGOSULTSÁGOKRÓL    287
 • RENDELET MAGYARKANIZSA KÖZSÉG 2018. ÉVI NYILVÁNOS ELISMERÉSEINEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL    302
 • RENDELET MAGYARKANIZSA KÖZSÉG NEVÉNEK A KANJIŠKE NOVINE SAJTÓTERMÉK NEVÉBEN VALÓ HASZNÁLATA JÓVÁHAGYÁSÁRÓL    302
 • HATÁROZАТ A SZABADKAI REGIONÁLIS HULLADÉKTÁROLÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2018. ÉVI KÜLÖNPROGRAMJA MÓDOSÍTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL    303
 • HATÁROZАТ A SZABADKAI REGIONÁLIS HULLADÉKTÁROLÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2017. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAMJA TELJESÍTÉSÉNEK FOKÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉS ELFOGADÁSÁRÓL    303
 • HATÁROZАТ A GYÖNGYSZEMEINK ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNYBEN A 2017/2018. MŰKÖDÉSI ÉVBEN FOLYTATOTT MUNKÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉS JÓVÁHAGYÁSÁRÓL    304
 • HATÁROZАТ A GYÖNGYSZEMEINK ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY 2018/2019. MŰKÖDÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÉVES MUNKATERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL    304
 • HATÁROZАТ A MAGYARKANIZSAI GYÖNGYSZEMEINK ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY NEVELŐCSOPORTJAIBAN ENGEDÉLYEZETT NAGYOBB, ILLETVE KISEBB GYERMEKLÉTSZÁM MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL    305
 • HATÁROZАТ A MAGYARKANIZSAI ALAPFOKÚ ZENEISKOLA  2017/2018. TANÉVBEN FOLYTATOTT MUNKÁJÁRÓL SZÓLÓ ÉVES JELENTÉS JÓVÁHAGYÁSÁRÓL    307
 • HATÁROZАТ A MAGYARKANIZSAI ALAPFOKÚ ZENEISKOLA 2018/2019. TANÉVRE SZÓLÓ ÉVES MUNKATERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL    307
 • HATÁROZАТ A MAGYARKANIZSAI CNESA OKTATÁSI ÉS MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY DÍJJEGYZÉKÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL    307
 • HATÁROZАТ A MAGYARKANIZSAI BESZÉDES JÓZSEF MEZŐGAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI ISKOLAKÖZPONT ISKOLASZÉKE TAGJÁNAK FÖLMENTÉSÉRŐL ÉS KINEVEZÉSÉRŐL    308
 • HATÁROZАТ A MŰVELŐDÉSI ÉS OKTATÁSI TANÁCS ELNÖKHELYETTESÉNEK ÉS TAGJAINAK FÖLMENTÉSÉRŐL ÉS KINEVEZÉSÉRŐL    309
 • HATÁROZАТ AZ IFJÚSÁGI ÉS SPORTÜGYI TANÁCS ELNÖKÉNEK FÖLMENTÉSÉRŐL ÉS KINEVEZÉSÉRŐL    310
 • HATÁROZАТ A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ RENDELET A 2018. JANUÁR–JÚNIUSI TELJESÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ JELENTÉS ELFOGADÁSÁRÓL    310
 • DÖNTÉS A MAGYARKANIZSAI 899 SZ. TULAJDONI LAPON FÖLVETT, MAGYARKANIZSA KÖZSÉG HASZNÁLATI JOGÁBAN ÁLLÓ INGATLAN (MAGYARKANIZSAI TŰZOLTÓOTTHON) EGY RÉSZÉNEK (ÜZLETHELYISÉG) HASZNÁLATBA ADÁSÁRÓL    311
 • HATÁROZАТ A POLITIKAI SZEREPLŐK RENDES MŰKÖDÉSÉRE SZOLGÁLÓ PÉNZESZKÖZÖK ELOSZTÁSÁRÓL    312
 • HATÁROZАТ A POLITIKAI SZEREPLŐK RENDES MŰKÖDÉSÉRE SZOLGÁLÓ PÉNZESZKÖZÖK ELOSZTÁSÁRÓL    313


Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja – 2018/13