Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja – 2018/13

2018.10.08.
  

TARTALOM:

 • RENDELET A MAGYARKANIZSAI 6173 SZÁMÚ TULAJDONI LAPON FÖLVETT 1/2  INGATLANRÉSZ MAGYARKANIZSA KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁBÓL VALÓ ELIDEGENÍTÉSÉRŐL 275
 • RENDELET AZ OROMI 2409 SZ. TULAJDONI LAPON FÖLVETT 142/2 ÉS 142/7 HR. SZ. INGATLANRÉSZ MAGYARKANIZSA KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁBA KÖZVETLEN EGYEZSÉGGEL VALÓ MEGSZERZÉSÉRŐL               276
 • RENDELET A MAGYARKANIZSAI 5814 SZ. TULAJDONI LAPON FÖLVETT 1811/18. SZ. INGATLAN МAGYARKANIZSA KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁBÓL ÍRÁSBELI AJÁNLATOK BEGYŰJTÉSÉRE IRÁNYULÓ NYÍLT HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELÉVEL VALÓ ELIDEGENÍTÉSÉRE IRÁNYULÓ ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRÓL 278
 • RENDELET A MAGYARKANIZSAI 903 SZ. TULAJDONI LAPON FÖLVETT INGATLAN 103/300 RÉSZARÁNYÁNAK  TEHERMENTES JOGÜGYLETTEL KÖZTULAJDONBA VALÓ MEGSZERZÉSÉRE IRÁNYULÓ ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRÓL                279
 • RENDELET A MAGYARKANIZSA KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁBAN LEVŐ KAMERÁS TÉRFIGYELŐ RENDSZERNEK A SZERB KÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTÉRIUMA NAGYKIKINDAI RENDŐRKAPITÁNYSÁGA MAGYARKANIZSAI RENDŐRŐRSE RÉSZÉRE TÉRÍTÉSMENTES HASZNÁLATBA ADÁSÁRÓL      280
 • RENDELET A MAGYARKANIZSA KÖZSÉG LAKOSSÁGA KÖRÉBEN FÖLMERÜLŐ SPORTBELI IGÉNYEK ÉS ÉRDEKEK ÉRVÉNYESÍTÉSÉRŐL        281
 • RENDELET A GYERMEKES CSALÁDOK PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSÁHOZ VALÓ JOGOSULTSÁGOKRÓL 287
 • RENDELET MAGYARKANIZSA KÖZSÉG 2018. ÉVI NYILVÁNOS ELISMERÉSEINEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL        302
 • RENDELET MAGYARKANIZSA KÖZSÉG NEVÉNEK A KANJIŠKE NOVINE SAJTÓTERMÉK NEVÉBEN VALÓ HASZNÁLATA JÓVÁHAGYÁSÁRÓL         302
 • HATÁROZАТ A SZABADKAI REGIONÁLIS HULLADÉKTÁROLÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2018. ÉVI KÜLÖNPROGRAMJA MÓDOSÍTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL               303
 • HATÁROZАТ A SZABADKAI REGIONÁLIS HULLADÉKTÁROLÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2017. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAMJA TELJESÍTÉSÉNEK FOKÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉS ELFOGADÁSÁRÓL    303
 • HATÁROZАТ A GYÖNGYSZEMEINK ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNYBEN A 2017/2018. MŰKÖDÉSI ÉVBEN FOLYTATOTT MUNKÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉS JÓVÁHAGYÁSÁRÓL             304
 • HATÁROZАТ A GYÖNGYSZEMEINK ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY 2018/2019. MŰKÖDÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÉVES MUNKATERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL   304
 • HATÁROZАТ A MAGYARKANIZSAI GYÖNGYSZEMEINK ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY NEVELŐCSOPORTJAIBAN ENGEDÉLYEZETT NAGYOBB, ILLETVE KISEBB GYERMEKLÉTSZÁM MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL    305
 • HATÁROZАТ A MAGYARKANIZSAI ALAPFOKÚ ZENEISKOLA  2017/2018. TANÉVBEN FOLYTATOTT MUNKÁJÁRÓL SZÓLÓ ÉVES JELENTÉS JÓVÁHAGYÁSÁRÓL          307
 • HATÁROZАТ A MAGYARKANIZSAI ALAPFOKÚ ZENEISKOLA 2018/2019. TANÉVRE SZÓLÓ ÉVES MUNKATERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL         307
 • HATÁROZАТ A MAGYARKANIZSAI CNESA OKTATÁSI ÉS MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY DÍJJEGYZÉKÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL                307
 • HATÁROZАТ A MAGYARKANIZSAI BESZÉDES JÓZSEF MEZŐGAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI ISKOLAKÖZPONT ISKOLASZÉKE TAGJÁNAK FÖLMENTÉSÉRŐL ÉS KINEVEZÉSÉRŐL              308
 • HATÁROZАТ A MŰVELŐDÉSI ÉS OKTATÁSI TANÁCS ELNÖKHELYETTESÉNEK ÉS TAGJAINAK FÖLMENTÉSÉRŐL ÉS KINEVEZÉSÉRŐL               309
 • HATÁROZАТ AZ IFJÚSÁGI ÉS SPORTÜGYI TANÁCS ELNÖKÉNEK FÖLMENTÉSÉRŐL ÉS KINEVEZÉSÉRŐL         310
 • HATÁROZАТ A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ RENDELET A 2017. JANUÁR–SZEPTEMBERI TELJESÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ JELENTÉS ELFOGADÁSÁRÓL        310
 • DÖNTÉS A MAGYARKANIZSAI 899 SZ. TULAJDONI LAPON FÖLVETT, MAGYARKANIZSA KÖZSÉG HASZNÁLATI JOGÁBAN ÁLLÓ INGATLAN (MAGYARKANIZSAI TŰZOLTÓOTTHON) EGY RÉSZÉNEK (ÜZLETHELYISÉG) HASZNÁLATBA ADÁSÁRÓL                311
 • HATÁROZАТ A POLITIKAI SZEREPLŐK RENDES MŰKÖDÉSÉRE SZOLGÁLÓ PÉNZESZKÖZÖK ELOSZTÁSÁRÓL 312
 • HATÁROZАТ A POLITIKAI SZEREPLŐK RENDES MŰKÖDÉSÉRE SZOLGÁLÓ PÉNZESZKÖZÖK ELOSZTÁSÁRÓL 313


Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja – 2018/13