A Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület XXI. ülése

2018.07.12.
  

2018. július 19-én (csütörtök) 10.00 órakor tartja XXI. ülését a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a városháza nagytermében.

Meghívó

Napirend:
    – A XX. képviselő-testületi ülésen fölvett jegyzőkönyv elfogadása (3. old.)

 1. Rendeletjavaslat magyarkanizsai községi képviselő-testületi tag mandátumának megszűnéséről (Melinda Miković) (7. old.) 
 2. Rendeletjavaslat magyarkanizsai községi képviselő-testületi tag mandátumának megerősítéséről (Milka Lončar) (11. old.)    
 3. A 2011. és 2020. közötti időszakra szóló magyarkanizsai községi fejlesztési stratégia fölülvizsgálata és a 2018–2020. közötti cselekvési terv (12. old.)
 4. A Magyarkanizsa községben levő mezőgazdasági terület védelmének, rendezésének és használatának 2018. évi programja (CD)
 5. Rendeletjavaslat Magyarkanizsa község köztulajdonában álló ingóságok köztulajdoni jogosultságának a Szerb Köztársaság Belügy-minisztériuma Nagykikindai Rendőrkapitányság Magyarkanizsai Rendőrőrsére való térítésmentes átruházásáról (53. old.)
 6. Rendeletjavaslat a Magyarkanizsa község területén levő utcákról, önkormányzati és osztályba nem sorolt utakról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről (55. old.)
 7. Határozati javaslat a szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi üzletviteli programja módosításának jóváhagyásáról (58. old.)
 8. Határozati javaslat a szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi működéséről szóló jelentés jóváhagyásáról (116. old.)
 9. Rendeletjavaslat a szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi nyereségelosztásának mellőzéséről szóló döntés jóváhagyásáról (140. old.)
 10. Határozati javaslat a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat 2018. évi üzletviteli programja II. módosításának jóváhagyásáról (142. old.)
 11. Határozati javaslat a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat 2017. évi üzletviteli programjának teljesítéséről szóló jelentés jóváhagyásáról (151. old.)
 12. Rendeletjavaslat a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat 2017. évi nyereségelosztásáról szóló döntés jóváhagyásáról (172. old.)
 13. Határozati javaslat a horgosi POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT. gazdasági társaság 2017. évi üzletviteli programjának teljesítéséről szóló jelentés jóváhagyásáról (175. old.)
 14. Rendeletjavaslat a horgosi POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT. gazdasági társaság 2017. évi nyereségelosztásáról szóló döntés jóváhagyásáról (194. old.)
 15. Határozati javaslat a magyarkanizsai Regionális Kreatív Műhely 2019. évi munkaprogramjának jóváhagyásáról (197. old.)
 16. Határozati javaslat a magyarkanizsai József Attila Könyvtár 2019. évi munkaprogramjának jóváhagyásáról (203. old.)
 17. Határozati javaslat a magyarkanizsai Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény 2019. évi munkaprogramjának jóváhagyásáról (209. old.)
 18. Határozati javaslat a magyarkanizsai József Attila Könyvtár megbízott igazgatójának fölmentéséről  (218. old.)
 19. Határozati javaslat a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat felügyelő bizottságának fölmentéséről (220. old.)
 20. Határozati javaslat a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat felügyelő bizottságának kinevezéséről (221. old.)
 21. Határozati javaslat a Magyarkanizsai Egészségház igazgatóbizottsága elnökének és felügyelő bizottsága egy tagjának fölmentéséről és kinevezéséről (222. old.)
 22. Képviselői kérdések

- A XXI. képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve