Betekintés az egységes választói névjegyzékbe

2023.11.09.
   

ÉRTESÍTÉS

Magyarkanizsa község területén állandó lakcímmel rendelkező polgárok betekinthetnek az egységes választói névjegyzék Magyarkanizsa község területére vonatkozó részébe, illetve a törvénnyel előírt módon és eljárással kérhetik a választói névjegyzékben szereplő adatok bejegyzését, törlését, módosítását, kiegészítését vagy javítását.

Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal bejegyzi a névjegyzékbe mindazon kiskorú személyeket, akik 2023. december 17-éig választójogot szereznek. Az országon belül áttelepített személyek (akiknek lakhelyük Koszovó és Metóhia Autonóm Tartomány területén, tartózkodási helyük pedig Magyarkanizsa község területén van) betekinthetnek az egységes választói névjegyzék Magyarkanizsa község területére vonatkozó részébe, és személyi igazolványuk vagy útlevelük felmutatásával kérhetik az adatok bejegyzését, törlését, módosítását, kiegészítését vagy kiigazítását.

Legkésőbb 2023. november 25-én éjfélig a polgárok kérelmezhetik a közigazgatási hivataltól annak bejegyzését az egységes választói névjegyzékbe, hogy a polgár a parlamenti választásokon belföldi tartózkodási helye szerint fog szavazni.

Azok a választópolgárok, kiknek tartózkodási helye külföldön van, a Szerb Köztársaság diplomáciai képviseletei révén, legkésőbb 2023. november 25-én éjfélig kérelmezhetik annak bejegyzését a választói névjegyzékbe, hogy a közelgő parlamenti választásokon külföldön fognak szavazni.

Az egységes választói névjegyzéket 2023. december 1-jén éjfélkor zárják le.

Az egységes választói névjegyzékben történő változtatásokat az Államigazgatási és Önigazgatási Minisztériumnál, a Belgrád, Birčaninova 6. címen, illetve Magyarkanizsa Község Közigazgatási Hivatalánál lehet kérelmezni. Az egységes választói névjegyzékben szereplő adatok módosítására közvetlenül benyújtott kérelem ügyében a Szerb Köztársaság Államigazgatási és Önigazgatási Minisztériuma azonnal, de legkésőbb a kérelem benyújtását követő 24 órán beül dönt.

Magyarkanizsa község polgárai 2023. november 3-ától betekinthetnek az egységes választói névjegyzék Magyarkanizsa község területére vonatkozó részébe, és érvényes személyi igazolvány, illetve útlevél felmutatásával kérhetik az adatok bejegyzését, törlését, módosítását, kiegészítését vagy kiigazítását a választói névjegyzékben, minden munkanapon 7.00 és 15.00 óra között, a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal Ügyfélfogadó Központja, a 2 sz.  irodájának az 1. sz. tolóablakánál, legkésőbb 2023. december 1-jén éjfélig, amikor is az egységes választói névjegyzéket lezárják.  

Az egységes választói névjegyzékben Magyarkanizsa község területére vonatkozó részében történő változtatásra irányuló kérvényről az illetékes szerv a kérvény átvételétől számított 24 órán belül dönt. A választói névjegyzékbe elektronikus úton is be lehet tekinteni az e-uprava honlapon.

                                                                                               

Kasza Attila okl. jogász,

а közigazgatási és közösügyi főosztály vezetőjeÉrtesítés - Betekintés az egységes választói névjegyzékbe