Nyílt fölhívás Magyarkanizsa község területén állami tulajdonban lévő mezőgazdasági terület illeték nélküli 2018. évi előbérleti jogának bizonyítására

2017.06.30.
 
A mezőgazdasági földterületről szóló törvénnyel összhangban (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 62/06., 65/08.- másik törvény, 41/09. és 112/2015. szám) Magyarkanizsa Község- Községi Közigazgatási Hivatal Gazdasági és...

Minden rendben van a költségvetéssel

2017.06.29.
 
A szokásokhoz híven június 28-án Magyarkanizsán majdnem öt órán át folyt a személyeskedésektől sem mentes képviselő-testületi ülés huszonhat napirendi pont megtárgyalásával. A legfontosabb, kiemelendő témák a...

Felhívás a szélvihar és jégverés okozta károk bejelentésére

2017.06.27.
   
A Gazdasági és fejlesztési osztály értesíti a polgárokat, hogy akinek a június 23-ai szélvihar és jégeső kárt okozott a lakóházán, gazdasági épületein és fölszerelésein, illetve mezőgazdasági...

Művelődési projektumok támogatása

2017.06.27.
 
Az egészében vagy részben a Szerb Köztársaság, autonomy tartomány, illetve helyi önkormányzati egység költségvetéséből támogatott művelődési projektek kiválasztásának mércéiről, ismérveiről és módjáról szóló kormányrendelet 7. és...

Pályázat igazgatói munkakör betöltésére

2017.06.26.
 
A szociális védelemről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 24/2011 sz.) 124. szakaszának 4. és 5., valamint a 133. és 134. szakasz 2. bekezdése, a további szövegben:...

Repülőgépes szúnyogirtás

2017.06.26.
   
A magyarkanizsai közigazgatási hivatal Építészeti és felügyelőségi osztálya az állattartásról szóló köztársasági törvény 63. szakaszával összhangban (Szerb Köztársaság hivatalos közlönyének 41/2010 száma) értesíti a községünk polgárait,...