Részletes rendezési terv korai, nyilvános bemutatása

2020.01.10.
   
A tervezés-és építésügyi törvény 45a. szakaszával (Az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 81/2009. – kiigazítás, 64/2010. – Alkotmánybíróság, 24/2011., 121/2012., 42/2013 - Alkotmánybíróság, 50/2013 – Alkotmánybíróság, 98/2013...

Közlemény az ingatlanadóra vonatkozó végzések kapcsán

2020.01.09.
   
A Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal Helyi adóigazgatási főosztályának kötelezettsége, hogy minden naptári évre vonatkozóan az adófizetők számára végzést küldjön az ingatlanadóról. 2019-től kezdődően a Szerb Köztársaság...

Ünnepélyes térátadó

2020.01.06.
  
2020. január 9-én, csütörtökön 11.00 órakor kerül sor a magyarkanizsai Unidom A és B épületegyüttese közötti tér ünnepélyes megnyitójára. A megnyitón részt vesz Igor Mirović, tartományi...

Nyílt hirdetmény ügyvezető megválasztására

2019.12.31.
  
A közvállalatokról szóló törvény 36. szakasz 3. pontja (Az SZK Hivatalos Közlönye, 15/16. sz.) és a HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK Kft. gazdasági társaság...

Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja – 2019/19

2019.12.31.
  
TARTALOM: RENDELET MAGYARKANIZSA KÖZSÉG KÖZSÉGI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGА MEGALAKÍTÁSÁRÓL     372 RENDELET A 2019. ÉVI MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS ZÁRSZÁMADÁSÁNAK KÖNYVVIZSGÁLATÁRA KÜLSŐ KÖNYVVIZSGÁLÓ BEVONÁSÁRÓL             374 RENDELET A...