Köztájékoztatási médiumtartalmak társtámogatása

2015.05.08.
 

A köztájékoztatásról és a médiumokról szóló törvény 25. szakasz és a köztájékoztatási közérdeket érvényesítő projektumok társtámogatásáról szóló szabályzat 37. és 38. szakasza alapján a Magyarkanizsa község területén 2015-ben köztájékoztatási médiumtartalmakat előállító projektumok társtámogatására kiírt pályázaton megpályáztatott projektumokat kiválasztó bizottság 2015. május 6-ai javaslatára a magyarkanizsai polgármester meghozta az alábbi határozatot a 2015. évi köztájékoztatási médiumtartalmakat előállító projektumok társtámogatására.

A magyarkanizsai községi költségvetésben  médiumtartalmakat előállító protjektumok társtámogatására szánt 7.300.000,00 dinár összegű eszköz az alábbi pályázók között a következőképp oszlik el:

  1. Logos-Print Kft., Tóthfalu - 940.000,00 din.
  2. Asterias Telekommunikációs, Kereskedelmi és Szolgáltató Társaság Kft. - 60.000,00 din.
  3. Tiszapartfeszt Szolgáltató, Kiadó és Kereskedelmi Kft., Magyarkanizsa - 6.100.000,00 din.
  4. Honestas Ügynökség, Újvidék - 200.000,00 din.

Az eszközök elosztásáról szóló határozatot közzé kell tenni Magyarkanizsa községnek a www.kanjiza.rs világhálós címen található honlapján és Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában.          A határozatot elektronikus formában meg kell küldeni minden egyes pályázónak.

Azok a pályázók, amelyek a kértnél kisebb összegben részesültek, haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül a megítélt eszközökkel összhangban kötelesek megküldeni a költségek új részletezését (1-2 sz. formanyomtatvány: Fölülvizsgált projektköltségvetés), illetve azt az értesítést, hogy a számukra megítélt eszközökre nem tartanak igényt.

Jogorvoslati tájékoztató: Ez a határozat közigazgatási eljárásban végleges, ellene föllebbezésnek nincs helye, de a kézhezvételét követő 30 napon belül az illetékes közigazgatási bíróságon benyújtott keresettel közigazgatási per indítható ellene. 



Határozat a 2015. évi köztájékoztatási médiumtartalmakat előállító projektumok társtámogatására