Infrastruktúra-fejlesztési tervek

2024.05.29.
 

Kiszélesítik Magyarkanizsán a Lika utcát. Ezt alkalmi sajtótájékoztató keretében jelentették be a helyszínen, de az önkormányzat irányításával és finanszírozásával készülő egyéb infrastrukturális projekttervek is bemutatásra kerültek. 
Egyre nagyobb a forgalom a magyarkanizsai Nagytemető mellett elhaladó Lika utcában. A személygépkocsik is nagy számban járnak erre, de az utóbbi években a teherforgalom is megnövekedett. Emiatt nem várhatnak tovább az út kiszélesítésével. 
Az utca felújítását már az idei tervek is tartalmazzák. A Gazdasági Minisztérium társfinanszírozásával mintegy 1 kilométeres útszakasz lesz rehabilitálva. A meglévő 4 méter széles betonút lesz kiszélesítve 5 és fél méteresre, számolt be az elképzelésekről Koncz István, a Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat tervezőmérnöke. 
- Az út kap egy erősebb aszfaltburkolatot, megerősített útpadkát, hogy a megnőtt teherforgalom és a nehéz mezőgazdasági mechanizáció miatt megnőt terhelést el tudja viselni hosszabb távon - magyarázta a tervezőmérnök. 
Koncz István beszélt egyéb községi fejlesztési tervekről is: 
- Oromon a halottasház felújításáról szóló szerződés megkötésre került, hamarosan elkezdődik a kivitelezés. Ugyanakkor tervek készülnek további utak aszfaltozására. Például a régi, adorjáni bekötőút kerül kiszélesítésre és megerősítésre. Ennek hossza 2,5 kilométer. A Hunyadi János utca és a Kossuth Lajos utca is felújításra kerül Magyarkanizsán mintegy 700 méter hosszúságban, parkolók is létesülnek. Tóthfalu és Völgyes irányában, a Kalap autóbuszmegálló közötti részen szintén a községi út felújítása, megerősítése van tervben. Szennyvízelvezetési projektek is folyamatban vannak. Horgoson a Lányi Béla, Gárdonyi Géza utcák egy részén, a Singer utcában még nincs kiépítve a fekális kanalizáció, de már készülnek a tervek. Magyarkanizsán pedig a Néphősök útjára, a Kotor utcától a Slogáig, tehát végig, hogy az ipari épületeket rá lehessen csatlakoztatni a csatornára, már elkészültek a dokumentációk – ismertette a terveket Koncz István. 
A Lika utca kiszélesítése a Gazdasági Minisztérium által támogatott projekt, amire már aláírtuk a szerződést, ami megközelítőleg 38 millió dinár értékű beruházás lesz, amit a közbeszerzés lefolytatása után el is indítunk, közölte Fejsztámer Róbert magyarkanizsai polgármester, aki a tervek elkészítésének fontosságáról is beszélt: 
- Hogy ennek az útszakasznak a felújításához eljussunk, hogy le tudjuk pályázni, hogy a kivitelezés elinduljon, ahhoz két és fél éves előmunkálatok voltak szükségesek. Ezért fontos a tervezés, a stratégiai dokumentumok, a nagyberuházási tervek három évre előre való elkészítése, hogy mindaz, ami a helyi közösségek vagy a polgárok részéről igényként megfogalmazódnak megvalósulhassanak - mondta a polgármester. 
A tervek összeállítása és a prioritások meghatározása ugyanakkor a helyi közösségek feladata. 
- Mind a kilenc helyi közösség részt vesz abban a munkában, hogy a hároméves nagyberuházási programokat előre megtervezzük és összerakjuk. A megvalósítás pedig mindig attól függ, hogy tartományi, köztársasági vagy éppen nemzetközi szintről mikor tudunk ezekre a nagyobb beruházásokra pályázati pénzt nyerni – mondta Fejsztámer Róbert hozzátéve, hogy a nagyberuházások esetében az önrész biztosítása egyedül az önkormányzatok feladata, hiszen a teljes összeget a saját költségvetésünkből önállóan sohasem tudnák biztosítani. 
Bővebben: 

 


Infrastruktúra-fejlesztési tervek Magyarkanizsa községben

A terveket tettek követik

Megújul a magyarkanizsai Lika utca 1 kilométernyi szakasza

A község infrastrukturális fejlesztési tervei
Fotóalbum Puskás Károly