A Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület XXVII. ülése

2023.12.07.
  

2023. december 14-én (csütörtök) 10.00 órakor tartja XXVII. ülését a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a városháza Nagytermében (Magyarkanizsa, Fő tér 1.)

 

Meghívó

 

N A P I R E N D :  

A 26.  képviselő-testületi ülésen fölvett jegyzőkönyv elfogadása (3. old.)

 

1. Rendeletjavaslat a 2024. évi magyarkanizsai községi költségvetésről (7. old.)

2. Rendeletjavaslat a 2023. évi magyarkanizsai községi költségvetés zárszámadásának könyvvizsgálatára külső könyvvizsgáló bevonásáról (51. old)

3. Rendeletjavaslat a Horgos kataszteri község 8510 számú tulajdoni lapján fölvett, 2638  hr. sz. ingatlannak Magyarkanizsa község köztulajdonából való elidegenítésére irányuló nyílt felhívás általi nyílt árverési eljárás megindításáról (53. old.)

4. Rendeletjavaslat a 27-2 sz. önkormányzati úttól a IIB rendű 300. sz. országos főútig terjedő önkormányzati út részletes szabályozási tervének meghozataláról (57. old.)

5. Rendeletjavaslat a helyi kommunális illetékekről szóló rendelet módosításáról és kiegészíté-séről (97. old.)

6. A Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal és a Magyarkanizsai Községi Vagyonjogi Ügyészség 2024. évi szakembertervének javaslata (101. old.)

7. A Magyarkanizsa község köztulajdonában levő építési terület 2024. évi rendezésének programjavaslata (106. old.)

8. A Magyarkanizsa község köztulajdonában álló építési terület elidegenítésének 2024. évi programjavaslata (116. old.)

9. Határozati javaslat a Magyarkanizsa község területén 2023. január-júniusi időszakban folyó közúti közlekedés biztonságáról szóló jelentés elfogadásáról (119. old.)

10. A magyarkanizsai Komunalac Kommunális  Szolgáltató Közvállalat zöld közterületek rende-zéséről, fenntartásáról és védelméről szóló 2024. évi programjának jóváhagyásáról (146. old.)

11. Határozati javaslat a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat 2022–2026. évi középtávú üzletstratégiai és fejlesztési terve 2. módosításának és kiegészítésének jóváhagyásáról (157. old.)

12. Határozati javaslat a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat 2024. évi üzletviteli programjának jóváhagyásáról (164. old.)

13. Határozati javaslat a horgosi POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT. GAZDASÁGI TÁRSASÁG 2024. évi üzletviteli programjának jóváhagyásáról (243. old.)

14. Határozati javaslat a horgosi POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT. GAZDASÁGI TÁRSASÁG kollektív szerződése 2. sz. függelékének jóváhagyásáról (297. old.)

15. Jelentés a Magyarkanizsa község területén működő közvállalatok üzletviteli programjában a 2023. január 1-jétől 2023. szeptember 30-ig terjedő időszakra tervezett és teljesült tevékenységek egybehangoltságának fokáról és azok jóváhagyásáról szóló végzés (307. old.)

16. Rendeletjavaslat a rendkívüli helyzetek magyarkanizsai községi törzskarának megalakításáról (315. old.)

17. Képviselői kérdések 

- Bővítés