A Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület XVII. ülése

2022.09.22.
  

2022. szeptember 29-én (csütörtök) 10.00 órakor tartja XV. ülését a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a városháza nagytermében (Magyarkanizsa, Fő tér 1.)

 

Meghívó

 

NAPIREND:  

– A 16.  rendes és a 7. rendkívüli képviselő-testületi ülésen fölvett jegyzőkönyv elfogadása (3. old.)

 1. Határozati javaslat a Magyarkanizsai Községi Tanács egy tagjának fölmentéséről (Újvári Zsombor) (9. old.)
 2. A Magyarkanizsai Községi Tanács egy tagjának kinevezése (10. old.)
 3. Rendeletjavaslat Magyarkanizsa település általános szabályozási tervének módosításáról és kiegészítéséről (12. old.)
 4. Rendeletjavaslat Martonos kataszteri községben levő 13-as számú munkaövezet egy része részletes szabályozási tervének meghozataláról (58. old.)
 5. Rendeletjavaslat az Orom kataszteri község 275 számú tulajdoni lapján fölvett 867 hr. sz. Magyarkanizsa község köztulajdonában levő ingatlannak az oromhegyesi Arany János Álta-lános Iskolától való használati jogának megvonásáról és annak az Orom Helyi Közösségre való átruházásáról (147. old.)
 6. Rendeletjavaslat Magyarkanizsa község 2022. évi nyilvános elismeréseinek adományozásá-ról (151. old.)
 7. Határozati javaslat a magyarkanizsai községi költségvetés a 2022. január–júniusi teljesítéséről szóló jelentés elfogadásáról (156. old.)
 8. Határozati javaslat a Zentai Történelmi Levéltár 2023. évi munkaprogramjának jóváhagyásáról (193. old.)
 9. Határozati javaslat a magyarkanizsai Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény 2023. évi munka-programjának és pénzügyi tervének jóváhagyásáról (203. old.) 
 10. Határozati javaslat a magyarkanizsai József Attila Könyvtár 2023. évi munkaprogramjának és pénzügyi tervének jóváhagyásáról (216. old.) 
 11. Határozati javaslat a magyarkanizsai Regionális Kreatív Műhely 2023. évi munkaprogramjá-nak és pénzügyi tervének jóváhagyásáról (229. old.)
 12. Határozati javaslat a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi nyereségének elosztásáról szóló döntés jóváhagyásáról (239. old.) 
 13. Határozati javaslat a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi üzletviteli programja teljesítésének fokáról szóló jelentés el-fogadásáról (242. old.) 
 14. Határozati javaslat a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2022–2026 időszakra szóló középtávú üzletstratégiai és fejlesztési terve jóváhagyásáról (318. old.)
 15. Határozati javaslat a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2022–2031 időszakra szóló hosszútávú üzletstratégiai és fejlesztési ter-ve jóváhagyásáról (345. old.)
 16. Rendeletjavaslat a HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK Kft. gazdasági társaság veszteségeinek fedezéséről szóló döntés jóváhagyásáról (370. old.)
 17. Határozati javaslat  a HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK Kft. gazdasági társaság 2021. évi üzletviteli programjának teljesítéséről szóló jelentés elfogadásáról (372. old.) 
 18. Rendeletjavaslat a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat nye-reségének elosztásáról szóló döntés jóváhagyásáról (393. old.)
 19. Határozati javaslat a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat 2021. évi üzletviteli programjának teljesítéséről szóló jelentés elfogadásáról (396. old.)
 20. Jelentés a Magyarkanizsa község területén működő közvállalatok üzletviteli programjában a 2022. január 1-jétől 2022. június 30-ig terjedő időszakra tervezett és teljesült tevékenységek egybehangoltságának fokáról és azok jóváhagyásáról szóló végzés (453. old.)
 21. Határozati javaslat Magyarkanizsa község helyi szülői tanácsának tagjai és azok helyettesei-nek kinevezéséről a 2022/2023. munkaévre vonatkozóan (464. old.)
 22. Képviselői kérdések