Részletes rendezési terv nyilvános bemutatása

2022.04.13.
   

A tervezés- és építésügyi törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 81/2009. – kiigazítás, 64/2010. – Alkotmánybíróság, 24/2011., 121/2012., 42/2013 - Alkotmánybíróság, 50/2013 – Alkotmánybíróság, 54/2013 – Alkotmánybíróság, 98/2013 – Alkotmánybíróság, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – más törvény, 9/2020 és 52/2021. sz.) 50. szakaszával, valamint A területi és településrendezési tervek tartalmáról, módjáról és kidolgozásának eljárásáról szóló szabályzat (Az SZK Hivatalos Közlönye, 32/2019. sz.) 55. szakaszával összhangban az Építésügyi főosztály meghirdeti

 

a martonosi kataszteri község területén található 13-as számú munkaterület egy része részletes rendezési tervének 

NYILVÁNOS BEMUTATÁSÁT

 

A részletes rendezési terv bemutatása 30 napig tart, 2022. április 14-től május 13-ig.
A részletes rendezési terv a magyarkanizsai önkormányzat épületében (Magyarkanizsa, Fő tér 1) a 7a. és a 23. sz. irodában hétköznap 8:00 és 12:00 óra között lesz nyilvános bemutatásra kiállítva. Az egyedi rendezési terv digitális formában elérhető a magyarkanizsai önkormányzat világhálós honlapján (www.kanjiza.rs).
Az egyedi rendezési tervre természetes és jogi személyek írásbeli észrevételeiket és sugallataikat a nyilvános bemutatás időtartama alatt, legkésőbb 2022. május 13-ig a magyarkanizsai önkormányzat iktatójában, a 2. sz. irodában (Magyarkanizsa, Fő tér 1) adhatják át.
Magyarkanizsa község tervbizottságságának nyilvános ülése, melyen megvitatásra kerülnek a nyilvános bemutatás ideje alatt beérkezett megjegyzések, 2022. május 19-én kerül megtartásra 13.00 órától a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal (Magyarkanizsa, Fő tér 1.) kistermében.
A nyilvános ülésen részt vehetnek mindazok a  természetes és jogi személyek, akik írásbeli észrevételeiket és javaslataikat átadták a nyilvános bemutatás ideje alatt.

 

Az Építésügyi főosztály vezetője:
Nagy Némedi Dániel, MA-jogászA részletes rendezési terv nyilvános bemutatásának hirdetménye

A martonosi kataszteri község területén található 13-as számú munkaterület egy része részletes rendezési terve

Melléklet