Társadalmi vita a költségvetésről és az illetékekről

2021.12.02.
 

A helyi önkormányzatról szóló törvény 11. szakasz 2. bekezdése (Az SZK Hiv. Közlönye, 129/07., 83/14. – másik törvény, 101/16.  – másik törvény és 47/18. sz.), Magyarkanizsa község alapszabálya 116. szakasza (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 4/19. sz.) és a társadalmi vitáról szóló rendelet 27. szakasza (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja,  9/19. sz.) alapján a Magyarkanizsai Községi Tanács a 2021. december 2-án tartott 47. ülésén a lakossághoz, egyesületekhez, a szakmai és egyéb közvéleményhez

NYÍLT FÖLHÍVÁST

intéz a 2022. évi magyarkanizsai községi költségvetésről szóló rendelet tervezetének, a községi közigazgatási illetékekről szóló rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetének és a helyi kommunális illetékekről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelet tervezetének társadalmi vitájában való részvételre.

A társadalmi vita 2021. december 2-ától 17-éig tart.

A 2022. évi magyarkanizsai községi költségvetésről szóló rendelet tervezetéről tájékoztatást nyújtani illetékes szerv a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal Pénzügyi és költségvetési főosztálya, kapcsolattartó: Pakai Tamás, községi közigazgatási illetékekről szóló rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetéről és a helyi kommunális illetékekről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelet tervezetéről tájékoztatást nyújtani illetékes szerv a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal Helyi adóigazgatási főosztálya, kapcsolattartó: Mihályi Natália

Észrevételek, javaslatok és vélemények írásban 2021. december 17-én 10.00 óráig küldhetők a Magyarkanizsa község, Pénzügyi és költségvetési főosztály / Helyi adóigazgatási főosztály, Fő tér 1, 24420 Magyarkanizsa címre vagy elektronikus levélben a ptamas@kanjiza.rs / natalia@kanjiza.rs villámpostacímre.

Az állampolgárokat, civilszervezeti és sajtóképviselőket a tanács meghívja a 2021. december 17-én 10.00 órai kezdettel a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal nagytermében tartandó záróülésre.

Fölhívjuk az érdeklődő polgárokat, a polgári egyesületek képviselőit, a lakossági köztájékoztatási szervezetek képviselőit, hogy vegyenek részt a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal épületének nagytermében 2021. december 17-én 14.00 órai kezdettel tartandó összegzőülésen.

Fejsztámer Róbert

a Községi Tanács elnöke

 

Nyílt fölhívás 

A társadalmi vita programja

A 2022. évi magyarkanizsai községi költségvetésről szóló rendelet tervezete

A községi közigazgatási illetékekről szóló rendelet módosításának rendelettervezete

A helyi kommunális illetékről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelettervezet

Jelentés a lefolytatott társadalmi vitáról - A községi közigazgatási illetékekről szóló rendelet módosításának rendelettervezetéről és A helyi kommunális illetékről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelettervezetről 

Jelentés a lefolytatott vitáról – A 2022. évi magyarkanizsai községi költségvetésről szóló rendelet tervezetéről