Pályázat a Szociális Védelmi Szolgáltató Központ igazgatójának kiválasztására

2021.11.02.
  

A szociális védelemről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 24/2011 sz.) 134. szakasza, illetve a Magyarkanizsa Községbeli Szociális Védelmi Szolgáltató Központ 2009.11.16-i keltezésű és 09/2009 iktatószámú alapszabályának 19. és 20. szakasza alapján, a fenti intézmény 2021. október 26-án tartott igazgatóbizottsági ülésén elfogadott határozat alapján a Magyarkanizsa Községbeli Szociális Védelmi Szolgáltató Központ (Magyarkanizsa, Petőfi Sándor utca 44.) igazgatóbizottsága

PÁLYÁZATOT HIRDET

a Magyarkanizsa Községbeli Szociális Védelmi Szolgáltató Központ igazgatójának megválasztására

négy éves mandátummal

A Központ igazgatói posztját a következő feltételekkel rendelkező személy végezheti:

- a Szerb Köztársaság állampolgára

- egyetemi végzettségre tett szert a másodfokú tanulmányokon (mesterképző akadémiai tanulmányok, specialistaképző akadémiai tanulmányok, specialistaképző szakmai tanulmányok), illetve négyéves alapfokú tanulmányokon és megfelelő akadémiai, ill. szakmai címmel bír a jogi, pszichológiai, pedagógiai és andragógiai tudományok, specifikus képzés és rehabilitáció, szociológiai, politikai, közgazdasági, társadalmi-humán vagy orvosi tdományok területén

- legalább öt év szakmai munkatapasztalattal rendelkezik

- legalább három év munkatapasztalattal rendelkezik sajátos nevelési igényű gyermekek gondozása terén

Külön feltétel: a Magyarkanizsa községben használt hivatalos nyelvek ismerete

A pályázati kérelemhez mellékelni kell az alábbi okmányokat:

- állampolgárságról szóló bizonylat

- születési anyakönyvi kivonat

- a megfelelő végzettségről szóló oklevél hitelesített fénymásolata

- munkatapasztalatról szóló bizonylat

- bizonylat a sajátos nevelési igényű gyermekek gondozása terén szerzett munkatapasztalatról

- a négyéves mandátum idejére szóló munkaterv

- motivációs levél

A pályázat benyújtásának határideje a megjelenést követően 8 nap.

A pályázati dokumentumokat személyesen vagy ajánlott postai küldeményként az alábbi címre kell eljuttatni:

MAGYARKANIZSA KÖZSÉGBELI SZOCIÁLIS VÉDELMI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

„PÁLYÁZAT AZ IGAZGATÓI POSZT BETÖLTÉSÉRE ”
Petőfi Sándor utca 44
24420 Magyarkanizsa

A késve érkező és hiányos kérelmeket  nem veszik figyelembe.Pályázat a Magyarkanizsa Községbeli Szociális Védelmi Szolgáltató Központ igazgatójának megválasztására