Egyedi rendezési terv nyilvános bemutatása

2021.06.21.
   

A tervezés-és építésügyi törvény 63. szakaszával (Az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 81/2009 – kiigazítás, 64/2010 – Alkotmánybíróság, 24/2011., 121/2012., 42/2013 - Alkotmánybíróság, 50/2013 – Alkotmánybíróság, 98/2013 – Alkotmánybíróság, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – más törvény, 9/2020. és 52/2021. sz.) valamint A területi és településrendezési tervek tartalmáról, módjáról és kidolgozásának eljárásáról szóló szabályzat (Az SZK Hivatalos Közlönye, 32/2019. sz.) 88-94. szakaszával összhangban az Építésügyi főosztály meghirdeti az alábbi egyedi rendezési terv nyilvános bemutatását:

Az 1817-es és az 5140/2-es kataszteri parcella településrendezési-architektonikus egyedi rendezési terve

A terv száma: E-0621/17
Iktatószám: 353-118/2021-03
Dátum: 2021. június 17.

Az 1817-es és az 5140/2-es kataszteri parcella településrendezési-architektonikus egyedi rendezési tervét az törökkanizsai „Projektni biro IN” tervezőiroda (Rajko Lavadinov utca 11. sz.) dolgozta ki.

Az egyedi rendezési terv bemutatása 7 napig tart, 2021. június 23-tól július 1-ig.

Az egyedi rendezési terv a magyarkanizsai önkormányzat épületében (Magyarkanizsa, Fő tér 1) az 7a sz. irodában hétköznap 8:00 és 12:00 óra között lesz nyilvános bemutatásra kiállítva.

Az egyedi rendezési terv digitális formában elérhető a magyarkanizsai önkormányzat világhálós honlapján (www.kanjiza.rs).

A főosztály felhívja minden érdeklődő természetes és jogi személyek figyelmét, hogy tekintsék meg az egyedi rendezési tervet.

Írásbeli észrevételeiket és sugallataikat a nyilvános bemutatás időtartama alatt, legkésőbb 2021. július 1-ig a magyarkanizsai önkormányzat iktatójában, a 2. sz. irodában (Magyarkanizsa, Fő tér 1.) adhatják át.

Nagy Némedi Dániel
az Építésügyi főosztály vezetőjeKözlemény

Melléklet