Környezeti hatástanulmány szükségessége

2021.04.01.
 

A magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal építési főosztálya, a Stratégiai környezeti hatástanulmányokról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 135/2004 és 88/2010 szám) 9. szakasza alapján

ÉRTESÍTI

az érintett szerveket, szervezeteket és a nyilvánosságot, hogy:

 Magyarkanizsa önkormányzata (Fő tér 1.), stratégiai környezeti hatástanulmány szükségességének eldöntését kérelmezte a részletes szabályozási terv kidolgozására, a Martonos kataszteri község területén található 13-as számú üzemi övezet tekintetében. A változtatásokkal érintett terület a 3274, 3276 és 6837 számú földrészleteket foglalja magába.

A műszaki dokumentációba az érdekeltek betekintést nyerhetnek, és észrevételeiket írásban megtehetik a magyarkanizsai Városháza (Fő tér 1.) 7A. és 21. sz. irodáiban munkanapokon 8 és 12 óra között. 

Az észrevételek megtételének határideje a hirdetmény megjelenésétől számított 10 napon belül, azaz: 2021. évi április hónap 12. napja.