Egyedi rendezési terv nyilvános bemutatása

2021.03.01.
   

A tervezés-és építésügyi törvény 63. szakaszával (Az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 81/2009 – kiigazítás, 64/2010 – Alkotmánybíróság, 24/2011., 121/2012., 42/2013 - Alkotmánybíróság, 50/2013 – Alkotmánybíróság, 98/2013 – Alkotmánybíróság, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – más törvény és 9/2020. sz.) valamint A területi és településrendezési tervek tartalmáról, módjáról és kidolgozásának eljárásáról szóló szabályzat (Az SZK Hivatalos Közlönye, 32/2019. sz.) 88-94. szakaszával összhangban az Építésügyi főosztály meghirdeti az alábbi egyedi rendezési terv nyilvános bemutatását:

Az 1811/41-es magyarkanizsai kataszteri parcellán található lokáció településrendezési-architektonikus egyedi rendezési terve

A terv száma: E-0221/5

Iktatószám: 350-3/2021-03

Dátum: 2021. március 1.

Az 1811/41-es magyarkanizsai kataszteri parcellán található lokáció településrendezési-architektonikus egyedi rendezési tervét a törökkanizsai „Projektni biro IN” (Rajko Lavadinov u. 11.) dolgozta ki.

Az egyedi rendezési terv bemutatása 7 napig tart, 2021. március 8-tól 15-ig.

Az egyedi rendezési terv a magyarkanizsai önkormányzat épületében (Magyarkanizsa, Fő tér 1) az 7a sz. irodában hétköznap 8:00 és 12:00 óra között lesz nyilvános bemutatásra kiállítva.

Az egyedi rendezési terv digitális formában elérhető lesz a magyarkanizsai önkormányzat világhálós honlapján (www.kanjiza.rs).

A főosztály felhívja minden érdeklődő természetes és jogi személyek figyelmét, hogy tekintsék meg az egyedi rendezési tervet.

Írásbeli észrevételeiket és sugallataikat a nyilvános bemutatás időtartama alatt, legkésőbb 2021. március 15-ig a magyarkanizsai önkormányzat iktatójában, a 2. sz. irodában (Magyarkanizsa, Fő tér 1.) adhatják át.

Nagy Némedi Dániel

az Építésügyi főosztály vezetőjeKözlemény

Melléklet (az egyedi rendezési terv általános és grafikai része)