Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja – 2021/2

2021.02.19.
  

TARTALOM:

 • RENDELET A MAGYARKANIZSA KATASZTERI KÖZSÉG 5814 SZÁMÚ TULAJDONI LAPJÁN FÖLVETT 5140/2 HR. SZ. INGATLAN MAGYARKANIZSA KÖZSÉG  KÖZTULAJDONÁBÓL VALÓ ELIDEGENÍTÉSÉRŐL     4
 • RENDELET A BELGRÁDI FULL PROTECT KFT. TÖRZSTŐKÉJE TULAJDONRÉSZESEDÉSÉNEK TÉRÍTÉS NÉLKÜLI ELFOGADÁSÁRÓL SZÓLÓ 2020.11.26-ÁN MEGHOZOTT 02-385/2020. SZÁMÚ RENDELET KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL           5
 • HATÁROZAT A SZABADKAI REGIONÁLIS HULLADÉKTÁROLÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2021. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAMJÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 5
 • HATÁROZAT A SZABADKAI REGIONÁLIS HULLADÉKTÁROLÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÜLÖNPROGRAMJA JÓVÁHAGYÁSÁRÓL         6
 • HATÁROZAT A MAGYARKANIZSAI VÖRÖSKERESZT 2021. ÉVI  MUNKATERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL         6
 • HATÁROZAT A TISZA MENTI INFORMÁCIÓS FEJLESZTÉSI KÖZPONT 2021. ÉVI MUNKATERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL                7
 • HATÁROZAT  A MAGYARKANIZSAI  REGIONÁLIS SZAKMAI PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT 2021. ÉVI MUNKAPROGRAMJÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL     7
 • HATÁROZAT  A МAGYARKANIZSA KÖZSÉGBELI SZOCIÁLIS VÉDELMI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2021. ÉVI MUNKAPROGRAMJÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL     8
 • HATÁROZAT A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI SPORTSZÖVETSÉG 2021. ÉVI MUNKAPROGRAMJÁNAK ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL           8
 • HATÁROZAT A МAGYARKANIZSAI EGÉSZSÉGHÁZ MAGYARKANIZSA KÖZSÉGET ÉRINTŐ EGÉSZSÉGVÉDELEM VÉGREHAJTÁSÁRA IRÁNYULÓ 2021. ÉVI PROGRAMJÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL     9
 • HATÁROZAT A MAGYARKANIZSAI SZOCIÁLIS KÖZPONT 2021. ÉVI MUNKAPROGRAMJÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL   9
 • HATÁROZAT A RENDKÍVÜLI HELYZETEK MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI TÖRZSKARA 2021. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL         10
 • HATÁROZAT AZ ÁLLANDÓ ÖSSZETÉTELŰ MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG EGY TAGJÁNAK FÖLMENTÉSÉRŐL ÉS KINEVEZÉSÉRŐL     10
 • HATÁROZAT A RENDKÍVÜLI HELYZETEK KÖZSÉGI TÖRZSKARA EGY TAGJÁNAK FÖLMENTÉSÉRŐL ÉS KINEVEZÉSÉRŐL                11
 • HATÁROZAT A MAGYARKANIZSAI CNESA OKTATÁSI ÉS MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY IGAZGATÓBIZOTTSÁGA EGY TAGJÁNAK FÖLMENTÉSÉRŐL ÉS KINEVEZÉSÉRŐL              11
 • HATÁROZAT A MAGYARKANIZSAI JÓZSEF ATTILA KÖNYVTÁR IGAZGATÓBIZOTTSÁGA EGY TAGJÁNAK FÖLMENTÉSÉRŐL ÉS KINEVEZÉSÉRŐL         12
 • HATÁROZAT A POLITIKAI SZEREPLŐK RENDES MŰKÖDÉSÉRE SZOLGÁLÓ PÉNZESZKÖZÖK ELOSZTÁSÁRÓL 14

Letöltés:Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja – 2021/2