Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja – 2020/32

2020.12.30.
  

TARTALOM

 • RENDELET MAGYARKANIZSA KÖZSÉG 2021–2027. IDŐSZAKRA VONATKOZÓ FEJLESZTÉSI TERVE KIDOLGOZÁSI ELJÁRÁSÁNAK MEGINDÍTÁSÁRÓL 488
 • RENDELET A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSBŐL A MAGYARKANIZSAI EGÉSZSÉGHÁZNAK A VÉNYRE ADHATÓ GYÓGYSZEREK ÉS VISZONTELADÁSRA SZOLGÁLÓ ÁRUKÉSZLETEK UTÁNI TARTOZÁS CÍMÉN BESZÁLLÍTÓKKAL SZEMBEN FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSÉRE 2021-BEN FOLYÓSÍTANDÓ TÁMOGATÁSRÓL 489
 • RENDELET A 2020. ÉVI MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS ZÁRSZÁMADÁSÁNAK KÖNYVVIZSGÁLATÁRA KÜLSŐ KÖNYVVIZSGÁLÓ BEVONÁSÁRÓL 490
 • RENDELET A MARTONOS KATASZTERI KÖZSÉG 18. SZ. INGATLANLAPJÁN FÖLVETT 1155 ÉS 1156 HR. SZ. INGATLAN HASZNÁLATI JOGÁNAK A MAGYARKANIZSAI JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ ÁLTALÁNOS ISKOLÁRA VALÓ ÁTRUHÁZÁSÁRÓL 491
 • RENDELET A KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 492
 • RENDELET A HELYI KOMMUNÁLIS ILLETÉKEKRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 493
 • A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL ÉS A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG 2021. ÉVI SZAKEMBERTERVÉT 494
 • HATÁROZAT A SZABADKAI REGIONÁLIS HULLADÉKTÁROLÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2020. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAMJA ELSŐ MÓDOSÍTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 497
 • HATÁROZAT A SZABADKAI REGIONÁLIS HULLADÉKTÁROLÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÜLÖNPROGRAMJA ELSŐ MÓDOSÍTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 498
 • HATÁROZAT A MAGYARKANIZSAI KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT 2017–2021. ÉVI KÖZÉPTÁVÚ ÜZLETSTRATÉGIAI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE HARMADIK MÓDOSÍTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 498
 • HATÁROZAT A MAGYARKANIZSAI KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT 2021. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAMJÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 499
 • HATÁROZAT A MAGYARKANIZSAI KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE 2. SZ. FÜGGELÉKÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 500
 • HATÁROZAT A MAGYARKANIZSAI KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT GYEPMESTERI SZOLGÁLTATÁSAINAK DÍJSZABÁSÁRÓL SZÓLÓ DÖNTÉS JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 500
 • HATÁROZAT A MAGYARKANIZSAI KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT PIACI SZOLGÁLTATÁSAINAK DÍJSZABÁSÁRÓL SZÓLÓ DÖNTÉS JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 502
 • HATÁROZAT A MAGYARKANIZSAI KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁSAINAK DÍJSZABÁSÁRÓL SZÓLÓ DÖNTÉS JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 505
 • HATÁROZAT A MAGYARKANIZSAI KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT GÉPI SZOLGÁLTATÁSAINAK DÍJSZABÁSÁRÓL SZÓLÓ DÖNTÉS JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 508
 • HATÁROZAT A MAGYARKANIZSAI KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT KÉMÉNYSEPRŐI SZOLGÁLTATÁSAINAK DÍJSZABÁSÁRÓL SZÓLÓ DÖNTÉS JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 510
 • HATÁROZAT A MAGYARKANIZSAI KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT ÁLTAL A MAGYARKANIZSAI SZABADTÉRI MEDENCE SZOLGÁLTATÁSAINAK DÍJSZABÁSÁRÓL SZÓLÓ DÖNTÉS JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 512
 • HATÁROZAT A MAGYARKANIZSAI KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT KÖZTERÜLET-TAKARÍTÁSI DÍJSZABÁSÁRÓL SZÓLÓ DÖNTÉS JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 514
 • HATÁROZAT A MAGYARKANIZSAI KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT ÁLTAL MAGYARKANIZSA KÖZSÉG TERÜLETÉN VÉGZETT ZÖLDTERÜLET- KARBANTARTÁS DÍJSZABÁSÁRÓL SZÓLÓ DÖNTÉS JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 517
 • HATÁROZAT A MAGYARKANIZSAI KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT ÁLTAL MAGYARKANIZSA KÖZSÉG TERÜLETÉN VÉGZETT ÚTÖVEZET-KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK DÍJSZABÁSÁRÓL SZÓLÓ DÖNTÉS JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 521
 • HATÁROZAT A HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT. GAZDASÁGI TÁRSASÁG 2021. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAMJÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 526
 • HATÁROZAT A HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT. GAZDASÁGI TÁRSASÁG KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSÉHEZ CSATOLT III. SZ. FÜGGELÉK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 526
 • HATÁROZAT A HORGOSI POTISKI VODOVODI –TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT. GAZDASÁGI TÁRSASÁG IVÓVÍZ-ELLÁTÁSI, SZENNYVÍZ-ELVEZETÉSI ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI  SZOLGÁLTATÁSI DÍJAIRÓL SZÓLÓ DÖNTÉS JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 527
 • HATÁROZAT A KOMMUNÁLIS HULLADÉK MAGYARKANIZSA KÖZSÉGBEN VÉGZETT ÖSSZEGYŰJTÉSÉVEL ÉS ELSZÁLLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÁS 2021. ÉVRE SZÓLÓ DÍJÁRÓL SZÓLÓ DÖNTÉS JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 531
 • HATÁROZAT A MAGYARKANIZSAI JÓZSEF ATTILA KÖNYVTÁR ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ DÖNTÉS JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 531
 • HATÁROZAT A MAGYARKANIZSAI CNESA OKTATÁSI ÉS MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ DÖNTÉS JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 532
 • HATÁROZAT  A MAGYARKANIZSAI CNESA OKTATÁSI ÉS MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY IGAZGATÓJÁNAK FÖLMENTÉSÉRŐL 532
 • HATÁROZAT A MAGYARKANIZSAI CNESA OKTATÁSI ÉS MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY MEGBÍZOTT IGAZGATÓJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL 533
 • VÉGZÉS MAGYARKANIZSA KÖZSÉG TERÜLETÉN LEVŐ HELYI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSTAGJAI VÁLASZTÁSÁNAK LEBONYOLÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉS ELFOGADÁSÁRÓL 534
 • AZ ÉPÍTÉSI TERÜLET 2021. ÉVI MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI ÉVES RENDEZÉSI PROGRAMJA 534
 • A MAGYARKANIZSA KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁBAN ÁLLÓ ÉPÍTÉSI TERÜLET ELIDEGENÍTÉSÉNEK 2021. ÉVI PROGRAMJA 543
 • MAGYARKANIZSA KÖZSÉG 2021–2025. ÉVI KÖZÉPTÁVÚ TELEKRENDEZÉSI PROGRAMJA 547
 • HATÁROZAT A FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK ESZKÖZEINEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL 559
 • RENDELET A MAGYARKANIZSAI JÓZSEF ATTILA KÖNYVTÁR ALAPÍTÁSÁRÓL  (egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 560
 • RENDELET A MAGYARKANIZSAI CNESA OKTATÁSI ÉS MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÁSÁRÓL  (egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 566


Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja – 2020/32

Rendelet a 2021. évi magyarkanizsai községi költségvetésről