A Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület II. ülése

2020.09.10.
  

2020. szeptember 17-én és 18-án (csütörtök és péntek) 10.00 órakor tartja II. ülését a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a városháza nagytermében (Magyarkanizsa, Fő tér 1.)

Meghívó

Napirend:

Az alakuló képviselő-testületi ülésen fölvett jegyzőkönyv elfogadása (5. old.)
Szeptember 17-én:
1.    A magyarkanizsai községi képviselő-testületi tag mandátumának hitelesítése (DOMONKOS REZSŐ) (11. old.)
2.    A magyarkanizsai községi képviselő-testületi tag mandátumának hitelesítése (SARNYAI CSABA) (18. old.)
3.    A magyarkanizsai községi képviselő-testületi tag mandátumának hitelesítése (MILOŠ KRAVIĆ) (20. old.)
4.    A magyarkanizsai községi képviselő-testületi tag mandátumának hitelesítése (ERVIN BEHAROVIĆ) (22. old.)
5.    A magyarkanizsai községi képviselő-testületi tag mandátumának hitelesítése (ĐORĐE TODIĆ) (24. old.)
6.    Rendeletjavaslat a 2019. évi magyarkanizsai községi költségvetés zárszámadásáról (1. SZ. MELLÉKLET)
7.    Határozati javaslat a 2019. évi magyarkanizsai községi költségvetés zárszámadás-tervezetének könyvvizsgálatáról készített független könyvvizsgáló jelentés elfogadásáról (1. SZ. MELLÉKLET)
8.     Határozati javaslat a magyarkanizsai községi költségvetésről szóló rendelet 2020. január–júniusi teljesüléséről szóló beszámoló elfogadásáról (1. SZ. MELLÉKLET)

9.    Rendeletjavaslat a Magyarkanizsa község területén található községi utak és utcák osztályozásáról (26. old.)
10.    Rendeletjavaslat az osztályba nem sorolt utak megépítéséről, karbantartásáról, megóvásáról és igazgatásáról (31. old.)
11.    Rendeletjavaslat a magyarkanizsai községi költségvetésből támogatandó  egyesületek közérdekű programjainak/projektjeinek megvalósítására szánt eszközök elosztásának módjáról és eljárásáról (43. old.)
12.    Rendeletjavaslat Magyarkanizsa község köztulajdonában álló ingatlanok használati jogának megvonásáról (63. old.)
13.    Rendeletjavaslat magyarkanizsai kataszteri község 5814 számú tulajdoni lapján fölvett 10658 hr. sz. ingatlan Magyarkanizsa község köztulajdonából való elidegenítéséről (65. old.)
14.    Rendeletjavaslat a felszámolás alatt álló Magyarkanizsai Községi Településrendezési Közvállalat 2019. január 1. és 2019. dec. 31. közötti időszakra vonatkozó éves felszámolási jelentésének elfogadásáról (72. old.)
15.    Rendeletjavaslat a Magyarkanizsa község által alapított közvállalatok felügyelőbizottsági tagjavaslatának eljárásáról (83. old.)
16.    Rendeletjavaslat a magyarkanizsai községi fő városrendezőről szóló rendelet módosításáról (87. old.)
17.    Rendeletjavaslat Magyarkanizsa község szerveibe választott és kijelölt személyek munkabérének elszámolásához és kifizetéséhez alapul szolgáló bérszorzókról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről (88. old.)
18.    Rendeletjavaslat a magyarkanizsai községi képviselő-testületi és a munkatestületi tagok díjazásáról szóló rendelet módosításáról (91. old.)
19.    Rendeletjavaslat a Magyarkanizsa községben való jogsegélynyújtásról szóló rendelet hatályának megszűnéséről (93. old.)
20.    A Magyarkanizsa községben levő mezőgazdasági terület védelmének, rendezésének és használatának  2020. évi programjavaslata (CD)

Szeptember 18-án:
21.    Jelentés a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal 2019. évi munkájáról (2. SZ. MELLÉKLET)
22.    Jelentés a Zentai Történelmi Levéltár 2019. évi munkájáról (2. SZ. MELLÉKLET)
23.    Jelentés a Rendkívüli Helyzetek Magyarkanizsai Községi Törzskara 2019. évi munkájáról (2. SZ. MELLÉKLET)
24.    Jelentés a Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ 2019. évi munkájáról (2. SZ. MELLÉKLET)
25.    Jelentés a Magyarkanizsai Községi Sportszövetség 2019. évi munkájáról (2. SZ. MELLÉKLET)
26.    Jelentés a Tisza Menti Információs Fejlesztési Központ 2019. évi munkájáról (2. SZ. MELLÉKLET)
27.    Jelentés a Magyarkanizsa Községbeli Szociális Védelmi Szolgáltató Központ 2019. évi munkájáról (2. SZ. MELLÉKLET)
28.    Jelentés a Magyarkanizsai Szociális Munkaközpont 2019. évi munkájáról (2. SZ. MELLÉKLET)
29.    Jelentés a Magyarkanizsai Egészségház 2019. évi munkájáról (2. SZ. MELLÉKLET)
30.    Jelentés a Magyarkanizsai Vöröskereszt 2019. évi munkájáról (2. SZ. MELLÉKLET)
31.    Jelentés a magyarkanizsai József Attila Könyvtár 2019. évi munkájáról (2. SZ. MELLÉKLET)
32.    A magyarkanizsai József Attila Könyvtár 2021. évi munkaprogramja és pénzügyi terve (2. SZ. MELLÉKLET)
33.    Jelentés a magyarkanizsai Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény 2019. évi munkájáról (2. SZ. MELLÉKLET)
34.    A magyarkanizsai Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény 2021. évi munkaprogramja és pénzügyi terve (2. SZ. MELLÉKLET)
35.    Határozati javaslat a magyarkanizsai Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény díjjegyzékének a jóváhagyásáról (2. SZ. MELLÉKLET)
36.    Jelentés a Мagyarkanizsai Regionális Kreatív Műhely 2019. évi munkájáról (2. SZ. MELLÉKLET)
37.    A Мagyarkanizsai Regionális Kreatív Műhely 2021. évi munkaprogramja és pénzügyi terve (2. SZ. MELLÉKLET)
38.    Határozati javaslat a szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi üzletviteli programja teljesítésének fokáról szóló jelentés elfogadásáról (2. SZ. MELLÉKLET)
39.    Rendeletjavaslat a szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi nyereségelosztásáról szóló döntés jóváhagyásáról (2. SZ. MELLÉKLET)
40.    Határozati javaslat a horgosi POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK KFT. gazdasági társaság 2019. évi üzletviteli programjának teljesítéséről szóló jelentés elfogadásáról (2. SZ. MELLÉKLET)
41.    Rendeletjavaslat a horgosi POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK KFT. gazdasági társaság veszteségének fedezéséről szóló döntés jóváhagyásáról (2. SZ. MELLÉKLET)
42.    Határozati javaslat a horgosi POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK KFT. gazdasági társaság vízellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatási díjairól szóló döntés jóváhagyásáról (2. SZ. MELLÉKLET)
43.    Határozati javaslat a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat 2019. évi üzletviteli programjának teljesítéséről szóló jelentés elfogadásáról (2. SZ. MELLÉKLET)
44.    Rendeletjavaslat a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat nyereségelosztásáról szóló döntés jóváhagyásáról (2. SZ. MELLÉKLET)
45.    Határozati javaslat a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat gyepmesteri szolgáltatásai árjegyzékéről szóló döntés módosításáról szóló döntés jóváhagyásáról (2. SZ. MELLÉKLET)
46.    Határozati javaslat magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat építési és mérnöki szolgáltatásai díjszabásáról szóló döntés jóváhagyásáról (2. SZ. MELLÉKLET)
47.    Határozati javaslat magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat temetkezési szolgáltatási díjszabásáról szóló döntés jóváhagyásáról (2. SZ. MELLÉKLET)
48.    Határozati javaslat magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat által a magyarkanizsai szabadtéri medencében nyújtott szolgáltatások díjszabásáról szóló döntés jóváhagyásáról (2. SZ. MELLÉKLET)
49.    Jelentéstervezet a Magyarkanizsa község területén működő közvállalatok üzletviteli programjában a 2020. január 1-jétől 2020. június 30-áig terjedő időszakra tervezett és teljesült tevékenységek egybehangoltságának fokáról (2. SZ. MELLÉKLET)

50.    Határozati javaslat a szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelős¬ségű társaság taggyűlésébe delegált képviselő és képviselőhelyettes fölmentéséről és kinevezéséről (95. old.)
51.    Határozati javaslat a helyi önkormányzati tanács fölmentéséről (98. old.)
52.    Határozati javaslat a költségvetési és pénzügyi tanács fölmentéséről (99. old.)
53.    Határozati javaslat a kommunális, lakás- és telekügyi, városrendezési és közlekedési tanács fölmentéséről (100. old.)
54.    Határozati javaslat  a gazdasági és vállalkozásügyi tanács fölmentéséről (101. old.)
55.    Határozati javaslat  a mezőgazdasági és környezetvédelmi tanács fölmentéséről (102. old.)
56.    Határozati javaslat  a művelődési és oktatási tanács fölmentéséről (103. old.)
57.    Határozati javaslat  az ifjúsági és sportügyi tanács fölmentéséről (104. old.)
58.    Határozati javaslat a szociális és gyermekvédelmi, harcos- és rokkantügyi tanács fölmentésé-ről (105. old.)
59.    Határozati javaslat  a jogszabály-, folyamodvány- és indítványügyi bizottság fölmentéséről (106. old.)
60.    Határozati javaslat  az emlékmű- és utcanévbizottság fölmentéséről (107. old.)
61.    Határozati javaslat az ingatlanok és jogok forgalmi értékét fölbecsülő és megállapító bizottság fölmentéséről (108. old.)
62.    Határozati javaslat az elismeréseket adományozó bizottság fölmentéséről (110. old.)
63.    Határozati javaslat  a helyi önkormányzati tanács kinevezéséről (111. old.)
64.    Határozati javaslat  a költségvetési és pénzügyi tanács kinevezéséről (113. old.)
65.    Határozati javaslat a kommunális, lakás- és telekügyi, városrendezési és közlekedési tanács kinevezéséről (115. old.)
66.    Határozati javaslat  a gazdasági és vállalkozásügyi  tanács kinevezéséről (117. old.)
67.    Határozati javaslat  a mezőgazdasági és környezetvédelmi tanács kinevezéséről (119. old.)
68.    Határozati javaslat  a művelődési  és oktatási tanács kinevezéséről (121. old.)
69.    Határozati javaslat  az ifjúsági és sportügyi tanács kinevezéséről (123. old.)
70.    Határozati javaslat  a szociális és gyermekvédelmi, harcos- és rokkantügyi tanács kinevezé-séről (125. old.)
71.    Határozati javaslat  a jogszabály-, folyamodvány- és indítványügyi bizottság kinevezéséről (127. old.)
72.    Határozati javaslat  az emlékmű- és utcanévbizottság kinevezéséről (129. old.)
73.    Határozati javaslat az ingatlanok és jogok forgalmi értékét fölbecsülő és megállapító bizottság kinevezéséről (131. old.)
74.    Határozati javaslat az elismeréseket adományozó bizottság kinevezéséről (133. old.)
75.    Képviselői kérdések