Városrendezési és építészeti terv nyilvános bemutatása

2020.07.08.
   

A tervezés-és építésügyi törvény 50. szakaszával (Az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 81/2009. – kiigazítás, 64/2010. – Alkotmánybíróság, 24/2011., 121/2012., 42/2013 - Alkotmánybíróság, 50/2013 – Alkotmánybíróság, 98/2013 – Alkotmánybíróság, 132/2014 és 145/2014, 31/2018, 37/2019 és 9/2020) összhangban az osztály

m e g h i r d e t i

a Horgos – Martonos csatorna 0+030 km tervezett szivattyúállomás, a szivattyúállomás belső szerviz útjai, az Ib besorolású 13. számú állami útra való rákapcsolódás, valamint a szivattyúállomást ellátó transzformátorállomás kiépítésére vonatkozó városrendezési terv

NYILVÁNOS BEMUTATÁSÁT

A TERV SZÁMA: E-2738,

KELTE: 2020. június havában

            A városrendezési terv közszemléje 7 napig tart, 2020. július 9-től július 15-ig.

Az részletes rendezési tervjavaslat a magyarkanizsai önkormányzat épületében (Magyarkanizsa, Fő tér 1) az 7a sz. irodában hétköznap 8:00 és 12:00 óra között lesz nyilvános bemutatásra kiállítva.

Az egyedi rendezési terv digitális formában elérhető a magyarkanizsai önkormányzat világhálós honlapján (www.kanjiza.rs).      

A városrendezési tervre természetes és jogi személyek írásbeli észrevételeiket és sugallataikat a nyilvános bemutatás időtartama alatt, legkésőbb 2020. júlisus 15-ig a magyarkanizsai önkormányzat iktatójában, a 2. sz. irodában (Magyarkanizsa, Fő tér 1) adhatják át.

                                                                  Az építésügyi és felügyelőségi osztály vezetője:

                                                                                               Sáfrány AttilaHirdetmény

Szöveges dokumentáció

Grafikai dokumentáció (.zip)

Kisérő dokumentáció