A közigazgatási hivatal újra fogadja az ügyfeleket

2020.05.11.
   

A Szerb Köztársaság Nemzetgyűlésének döntésével megszűnt a rendkívüli állapot a Szerb Köztársaság területén és megvalósultak a feltételek az ügyfelekkel való munka folytatásához közvetlen kapcsolat révén Magyarkanizsa község szerveinek helyiségeiben és a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal Ügyfélfogadó központjában 2020. május 11-től (hétfő) rendes munkaidőben, azaz 7.00-től 15.00 óráig.
A Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal Ügyfélfogadó központjának munkaideje munkanapokon 7.30-tól 14.30-ig tart.
Mindazon feladatok, melyek eddig kizárólag írásban vagy elektronikus postai úton, ill. telefonon keresztül kerültek végrehajtásra, a továbbiakban az ügyfelek és a dolgozók közti közvetlen kontaktus révén lesznek elvégezve - a megelőző intézkedések kötelező alkalmazása mellett, melyek kiemelt jelentőségűek a dolgozók és a szolgáltatást igénybevevők biztonsága és egészsége kapcsán (Magyarkanizsa község rendkívüli helyzetekkel megbízott törzskarának május 8-i záradéka), különös tekintettel azokra az intézkedésekre, melyek a SARS-CoV-2 vírus okozta COVID-19 fertőző betegség terjedésének megakadályozását hivatottak szolgálni: a 2 méteres szociális távolságtartás betartása, a védőfelszerelés, azaz maszkok és kesztyűk használata, csakúgy mint azoknak az intézkedéseknek a betartása mellett, melyek a zárt helyiségben tartózkodók maximális számára vonatkoznak – a tevékenységet és a helyiség berendezését alapul véve, különös tekintettel a munka megszervezésének módjára járvány idején.