Részletes rendezési terv korai, nyilvános bemutatása

2020.01.10.
   

A tervezés-és építésügyi törvény 45a. szakaszával (Az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 81/2009. – kiigazítás, 64/2010. – Alkotmánybíróság, 24/2011., 121/2012., 42/2013 - Alkotmánybíróság, 50/2013 – Alkotmánybíróság, 98/2013 – Alkotmánybíróság, 132/2014 és 145/2014, 31/2018 és 37/2019) összhangban az osztály meghirdeti

AZ OROMI TURISZTIKAI, SPORT ÉS REKREÁCIÓS KÖZPONT

RÉSZLETES RENDEZÉSI TERVÉNEK KORAI, NYILVÁNOS BEMUTATÁSÁT

A TERV SZÁMA: E-2727, KELTE: 2019. december havában

Iktatószám: 350-29/2019-2

Kelt: 2019. 12. 30.

Az részletes rendezési terv bemutatása 15 napig tart, 2020. január 10.-től január 24. -ig.

Az részletes rendezési terv a magyarkanizsai önkormányzat épületében (Magyarkanizsa, Fő tér 1) az 5. sz. irodában hétköznap 8:00 és 12:00 óra között lesz nyilvános bemutatásra kiállítva.

Az egyedi rendezési terv digitális formában elérhető a magyarkanizsai önkormányzat világhálós honlapján (www.kanjiza.rs).

Az egyedi rendezési tervre természetes és jogi személyek írásbeli észrevételeiket és sugallataikat a nyilvános bemutatás időtartama alatt, legkésőbb 2020. január 24.-ig a magyarkanizsai önkormányzat iktatójában, a 2. sz. irodában (Magyarkanizsa, Fő tér 1) adhatják át.

Az építésügyi és felügyelőségi osztály vezetője:

Sáfrány AttilaA részletes rendezési terv korai, nyilvános bemutatásának hirdetménye (.PDF)

A részletes rendezési terv korai, nyilvános bemutatásának hirdetménye (.DOC)

Az oromi turisztikai, sport és rekreációs központ részletes rendezési terve (.zip)