Hallgatói ösztöndíjak

2019.11.27.
 

A Magyarkanizsa községbeli hallgatók ösztöndíjazásáról szóló rendelet 2. szakaszának 3. bekezdése (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 6/14. sz.) alapján a magyarkanizsai polgármester meghozta az alábbi

D  Ö  N  T  É  S  T
  MAGYARKANIZSA KÖZSÉGBELI HALLGATÓK RÉSZÉRE A 2019/2020. TANÉVBEN FOLYÓSÍTANDÓ ÖSZTÖNDÍJAK SZÁMÁRÓL

I.
Magyarkanizsa község a 2019/2020. tanévben a magyarkanizsai községi költségvetésből 11 ösztöndíjat folyósít.

II.
A 2018/2019. tanévben a havi hallgatói ösztöndíj mértékét 9.293,00 (kilencezer-kettőszázkilencvenhárom) dinárban ÁLLAPÍTOM MEG.

III.
A Községi Közigazgatási Hivatal oktatási ügyekben hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége legkésőbb 2019. december 15-éig megküldi a hallgatóiösztöndíj-szerződéseket a Községi Közigazgatási Hivatal pénzügyekben hatáskörrel rendelkező szervezeti egységének.
Az ösztöndíjakat a Községi Közigazgatási Hivatal pénzügyekben hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége a ösztöndíjszerződés alapján havonta az ösztöndíjas folyószámlájára utalással az október 1-jétől június 30-áig tartó akadémiai év kilenc hónapjára folyósítja.

IV.
Ezt a döntést meg kell küldeni a Községi Közigazgatási Hivatal pénz- és oktatási ügyekben hatáskörrel rendelkező szervezeti egységének.

V.
Ezt a döntést közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában.

 

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány                               Fejsztámer Róbert
Magyarkanizsa község                            magyarkanizsai polgármester    
Polgármester              
Szám: 67-322/2019-I
Kelt: 2019. 11. 25-én
Magyarkanizsa

A Magyarkanizsa községből származó hallgatók ösztöndíjazásáról szóló rendelet 13. szakasza (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 6/14. sz.) alapján a magyarkanizsai polgármester meghozza az alábbi


D  Ö  N  T  É  S  T
a 2019/2020. tanévre szóló hallgatói ösztöndíjak odaítéléséről

I.
A 2019/2020. évben ösztöndíjban az alábbi hallgatók részesülnek:

1.        VÖRÖS NÓRA
2.        NAGYABONYI  ORSOLYA
3.        BARJAKTAROVIĆ NEMANJA
4.        KARAČONJI NIKOLETA
5.        PETROVIĆ KRISTINA
6.        GASZTÁNY NÓRA
7.        NYÁRI  DÓRA
8.        MOLNÁR  RAMÓNA
9.        MILOJEVIĆ DANICA
10.        BORSOS KITTI
11.        BÖRÖC EMESE
 

II.
Az ösztöndíjat havi ütemezésben az ösztöndíjas bankszámlájára való utalással a 2019. november 15-én  hozott 67–322/2019–I számú polgármesteri döntéssel megállapított összegben az akadémiai év október 1-jétől június 30-áig tartó kilenc hónapjára kell folyósítani.
A folyó évi október és november hónapra járó ösztöndíjat legkésőbb 2019. december 15-éig kell átutalni.
III.
Az e döntés I. pontjában felsorolt hallgatók javára az ösztöndíjat a magyarkanizsai községi költségvetésben foglalt 4. költséghelyrend, 1. fejezet, 0901-0006 programtevékenység, 040-es jogcímcsoport, 401-es tétel, 472. közgazdasági osztály terhére kell folyósítani.
E pont előző bekezdésének végrehajtásában a pénzügyi és költségvetési főosztály illetékes.

IV.
Az ösztöndíjazó és az ösztöndíjas a kölcsönös jogaikat és kötelezettségeiket részletesen szabályozó ösztöndíjszerződést köt.

V.
Ezt a döntést közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában


Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Magyarkanizsa község
Polgármester
Szám: 67-325/2018-I
Kelt: 2019. 11. 26-án
Magyarkanizsa
        
Fejsztámer Róbert,
magyarkanizsai polgármester   Döntés a 2019/2020. tanévre szóló hallgatói ösztöndíjak odaítéléséről

Döntés a Magyarkanizsa községbeli hallgatók részére a 2019/2020-as tanévben folyósítandó ösztöndíjak számáról