Városrendezési és építészeti terv nyilvános bemutatása

2019.10.30.
   

Аz Építésügyi és felügyelőségi főosztály a tervezés- és építésügyi törvény 63. szakaszával (Az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 81/2009. – kiigazítás, 64/2010. – Alkotmánybíróság, 24/2011., 121/2012., 42/2013 - Alkotmánybíróság, 50/2013 – Alkotmánybíróság, 98/2013 – Alkotmánybíróság, 132/2014 és 145/2014, 31/2018 és 37/2019) összhangban meghirdeti

az adorjáni kataszteri község 1801 számú földrészlet VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVÉNEK

(amely a földmérői felmérés megújítása alkalmával 4781/5, 4784/1, 4784/2, 4784/3, 4784/4, 4785/1, 4786/1, 4786/3, 4786/4, 4787/1 és 4787/2 számú földrészletek egyesítésével jött létre),

labdarúgópálya, öltöző és lelátó tervezett tartalmakkal NYILVÁNOS BEMUTATÁSÁT

A TERV SZÁMA: E-018/2019, KELTE: 2019. szeptember havában

Iktatószám: 350-23/2019-2

Kelt: 2019. 10. 29.

Az egyedi rendezési terv bemutatása 7 napig tart, 2019. november 6-tól november 13-ig.

Az egyedi rendezési terv a magyarkanizsai önkormányzat épületében (Magyarkanizsa, Fő tér 1) az 7A. sz. irodában hétköznap 8:00 és 12:00 óra között lesz nyilvános bemutatásra kiállítva.

Az egyedi rendezési terv digitális formában elérhető a magyarkanizsai önkormányzat világhálós honlapján (www.kanjiza.rs).

1. Az egyedi rendezési tervre természetes és jogi személyek írásbeli észrevételeiket és sugallataikat a nyilvános bemutatás időtartama alatt, legkésőbb 2019. november 13-ig a magyarkanizsai önkormányzat iktatójában, a 2. sz. irodában (Magyarkanizsa, Fő tér 1) adhatják át.

2. A tervezés-és építésügyi törvény 63. szakaszának rendelkezésievel összhangban az arra illetékes szerv az egyedi rendezési tervet a nyilvános bemutatáson tett valamennyi észrevétellel és sugallattal együtt 3 napon belül köteles megküldeni a tervbizottságnak. A tervbizottság 8 napon belül köteles ellenőrizni, hogy az egyedi rendezési terv összhangban áll-e a tervdokumentummal és a törvénnyel, a nyilvános bemutatáson tett valamennyi észrevételt és sugallatot köteles megvitatni, majd a véleményezésével ellátott beszámolót köteles megküldeni a hatáskörrel rendelkező szervnek.

Az építésügyi és felügyelőségi osztály vezetője:

Sáfrány Attila

Teljes dokumentáció:Hirdetmény

Grafikai dokumentáció (.zip)

Technikai dokumentáció (.zip)