Pályázat civilszervezetek részére

2018.03.26.
  

А civilszervezeti projektumok költségvetési támogatásának módjáról szóló rendelet 7. szakasza (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 12/08. sz.) alapján, a 2018. évi magyarkanizsai községi költségvetésről szóló rendeletben (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 19/2017. sz.) foglaltakkal összhangban, valamint a közérdekű egyesületi programok ösztönzéséhez szükséges vagy a programtámogatáshoz hiányzó eszközökről szóló rendelettel (Az SZK Hiv. Közlönye, 16/2018. sz.) összefüggésben a magyarkanizsai polgármester meghirdeti az alábbi

 

NYÍLT PÁLYÁZATOT
civilszervezeti projektumoknak a 2018. évi magyarkanizsai községi költségvetésből való támogatására

A civilszervezeti projektumoknak a 2018. évi magyarkanizsai községi költségvetésből való támogatására szánt eszközök összege 11.000.000,00 dinár az alábbi szakterületekhez tartozó civilszervezetek projektumainak támogatására:

1) A civilszervezeti projektumok támogatására szánt eszközök összege 9.000.000 dinár az alábbi szakterülethez tartozó civilszervezetek projektumainak megvalósítására:

1. a kormányzati, a civil és az üzleti szektor közötti együttműködés erősítését célzó tevékenységek
2. gazdasági tevékenységek (idegenforgalom, mezőgazdaság, kisipar, régi és ritka mesterségek, szövetkezetek stb.) ösztönzése és fejlesztése
3. a helyben élő közösség fejlesztése
4. környezetei nevelés, környezet- és egészségvédelem
5. az emberi és kisebbségi jogok érvényesítése
6. a közoktatás programjai
7. ifjúsági programok
8. időskorúak programjai
9. a helyi környezet demokratizálásának érvényesítése
10. a civil társadalom fejlesztése
11. népjóléti és emberbaráti tevékenység (szociálisan rászorulók, időskorúak, fogyatékkal élők, sérültek stb. támogatása)
12. művelődési örökség, történelmi emlékek ápolása
13. jószolgálati munka
14. veteránok, katonai és polgári hadirokkantak védelme
15. függőségi betegség ellen kezeltek védelme és segítése
16. nyugdíjasszervezetek tevékenysége
17. nem iskolarendszerű képzés
18. a női jogok érvényesítése
19. a tömegtájékoztatás fejlesztése
20. a magyarkanizsai önkormányzat fejlődésének felgyorsítását és a polgári szerepvállalás érvényesülését elősegítő egyéb tartalmak.

2) A civilszervezeti projektumok támogatására szánt eszközök összege 2.000.000 dinár a mezőgazdasági szakterülethez tartozó civilszervezetek projektumainak megvalósítására (rendezvények szervezése, ismeretterjesztő anyagok kiadása, képzés és szaktanácsadás, marketing, határon átívelő programok lebonyolítása, kiállításokon való részvétel, önszerveződés serkentése - szövetkezések, vállalkozások, ritka mesterségek, családi tenyésztelepek).

 

A 2018. február 20-án kelt 02-150/2018-I/A számú polgármesteri rendelet a magyarkanizsai községi költségvetésből 2018-ban nyílt pályázat útján támogatandó civilszervezeti projektumok elsőbbséget élvező szakterületeivé e pályázat 1) pontja szerint a 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11. és 18. sorszám alatti szakterületeket nyilvánította.

 

A pályázaton olyan civilszervezetek (állampolgári egyesületek) jogosultak részt venni, amelyeknek bejegyzése a magyarkanizsai önkormányzat területére szól, itt székhelyük vagy fiókszervezetük van, illetve – mint községközi, köztársasági szervezetek – a magyarkanizsai önkormányzat területén fejtik ki működésüket (a továbbiakban: civil-szervezetek).

Egy-egy civil szervezet legföljebb két projektummal pályázhat, a magyarkanizsai községi költségvetésből pedig csak egy projektumának támogatására ítélhető oda eszköz.

A projektumot a magyarkanizsai önkormányzat területén kell megvalósítani. A projektumot a költségvetési év végéig, azaz 2019. 02. 28-áig be kell fejezni.

A civilszervezet a projektérték 10%-át más forrásból köteles biztosítani.

A pályázatokat az erre rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani, amely elválaszthatatlan része a pályázati dokumentációnak. A pályázati dokumentáció letölthető a magyarkanizsai önkormányzat hivatalos honlapjáról (www.kanjiza.rs/ pályázatok ), illetve hétköznap 8.00 és 12.00 óra között a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal (Fő tér 1) ügyfélszolgálatán és a 10. sz. irodában vehető át.

 

A pályázati dokumentáció kötelezően benyújtandó dokumentumai:

1. kitöltött pályázati jelentkezési űrlap (1. sz. nyomtatvány)

2. kitöltött projektjavaslat/programjavaslat formanyomtatvány (2. sz. nyomtatvány)

3. kitöltött projektköltségvetés/programköltségvetési táblázat (3. sz. nyomtatvány)

4. a szervezet bejegyzési határozatának fénymásolata

5. az alapító okirat (az alapszabály) fénymásolata

6. a projektkoordinátor és a fő munkatársak életrajza

 

A hitelesített és kinyomtatott jelentkezési lapot, a kísérőiratokkal ellátott kötelező pályázati iratanyagot és az 1., 2., 3. pont CD-re írt elektronikus változatát zárt borítékban CIVILSZERVEZETI NYÍLT PÁLYÁZAT megjelöléssel a Fő tér 1 szám, 24420 Magyarkanizsa címre postai úton vagy a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal ügyfélszolgálatán kell benyújtani

 

Pályázási határidő: 2018. április 10.

 

A projektjavaslatok értékelésének mércéi:

1. a projektum mennyire áll összhangban az összes pályázati követelménnyel 1-10 pont;

2. a civilszervezet előző évben elért eredményei, 1-10 pont;

3. a civilszervezet anyagi és szakember-ellátottsága 1-10 pont;

4. a koordinátor és a projektumba bevont fő szakmunkatársak szakmai jártassága 1-10 pont;

5. a projektum fenntarthatósága 1-10 pont;

6. a helyben élő közösséggel való együttműködése 1-10 pont;

 

A bizottság nem veszi figyelembe azokat a pályázatokat: amelyek elkéstek, amelyek hiányosak, amelyeket nem a rendszeresített formanyomtatványon vagy nem a pályázatban megfogalmazott célra nyújtottak be, továbbá amelyet faxon vagy e-mailben küldtek el, valamint amelyet nem írtak alá. A hiányos pályázati anyagokat a bizottság nem értékeli és nem pontozza. A pályázati anyagot a pályázók nem kapják vissza.

 

Ezt a nyílt pályázatot közzé kell tenni a tömegtájékoztatási eszközökben és a magyarkanizsai önkormányzat hivatalos honlapján, valamint az E-közigazgatás portálon.

 

A nyílt pályázatról további felvilágosítás a 875-166-os telefonszámon Sóti Gizellától kapható.Nyílt pályázat civilszervezeti projektumoknak a 2018. évi magyarkanizsai községi költségvetésből való támogatására

pályázati jelentkezési űrlap

projektjavaslat/programjavaslat formanyomtatvány

projektköltségvetés/programköltségvetési táblázat