Az egységes választói névjegyzék frissítése

2014.04.23.
   

Az egységes választói névjegyzék Magyarkanizsa községre vonatkozó részének frissítése céljából a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal fölhívást intéz Magyarkanizsa község lakosaihoz.

1. Kérjük, hogy ellenőrizzék, szerepelnek-e az egységes választói névjegyzék Magyarkanizsa községre vonatkozó részében, illetve ha igen, akkor ott helyesen szerepelnek-e az alábbi adataik:
             a családi és utónevük,
             az egyik szülőjük utóneve,
             az egységes törzsszámuk,
             a születési helyük és idejük,
             a nemük,
             az állandó lakóhelyük és lakcímük,
             az a külföldi ország, amelyben tartózkodási helyük van,
             a külföldi tartózkodási helyük és lakcímük és
             a belföldi hontalanok tartózkodási helye.

2. Kérjük Magyarkanizsa község lakosait, hogy ha tudomásuk van olyasvalakinek (a szűkebb vagy tágabb család tagjának, távolabbi rokonnak, ismerősnek) a haláláról, aki továbbra is szerepel az egységes választói névjegyzékben, és a 2014. március 16-án tartott parlamenti választásra értesítőlap érkezett a nevére, akkor ezt a törvényben előírt módon jelentsék be a választói névjegyzék frissítésével és vezetésével megbízott hivatalnoknak.

3. Kérjük a bejelentett külföldi állandó tartózkodási hellyel rendelkezőket, hogy az illetékes belügyi hatóságnál járjanak el, és JELENTKEZZENEK KI Magyarkanizsa községben vezetett állandó lakóhelyükről, ha ingatlanukat elidegenítették, azaz eladták, ami megszüntette a jogalapot arra, hogy bejelentett állandó lakóhelyük Magyarkanizsa községben legyen. 

A törvény az alábbiak szerint állapítja meg ezt az állampolgári kötelezettséget:
– ha megváltozik a lakcíme, az állampolgár azt köteles nyolc napon belül bejelenteni a rendőrállomáson, az pedig a bekövetkezett változásról értesíti a választói névjegyzék vezetésével megbízott hivatalnokot;
– ha megváltozik a személyneve, az állampolgár azt nyolc napon belül köteles bejelenteni az illetékes rendőrállomáson, az pedig a változásról értesíti a választói névjegyzék vezetésével megbízott hivatalnokot. 
Kérjük a közelebbi és távolabbi családtagokat, hogy a fentiekről tájékoztassák azokat a hozzátartozóikat, akik tartósan külföldön élnek.

Az egységes választói névjegyzéket Magyarkanizsa község lakosai személyesen megtekinthetik a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal ügyfélszolgálatán (2. sz. iroda) Fő tér 1. sz. alatt hétköznap 08.00 és 14.00 óra között vagy elektronikusan a magyarkanizsai önkormányzat hivatalos világhálós honlapján: www.kanjiza.rs/Е-services/Бирачки спискови, amihez az egységes állampolgári törzsszám beírásával lehet hozzáférni. Felhívás a polgároknak