Médiumtartalmak társtámogatása

2017.07.19.
  

A köztájékoztatásról és a médiumokról szóló törvény 25. szakaszа (Az SZK Hiv. Közlönye, 83/14. sz., 58/15. és 12/16. sz. - hiteles értelmezés) és a köztájékoztatási közérdeket érvényesítő projektumok társtámogatásáról szóló szabályzat 37. és 38. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye 126/14. sz.) alapján a Magyarkanizsa község területén 2017-ben köztájékoztatási médiumtartalmakat előállító projektumok társtámogatására kiírt pályázaton megpályáztatott projektumokat kiválasztó bizottság 2017. július 17-i javaslatára a magyarkanizsai polgármester meghozta az alábbi

 

HATÁROZATOT

a 2017. évi köztájékoztatási médiumtartalmakat előállító projektumok társtámogatására

 

I.

A magyarkanizsai községi költségvetésben  médiumtartalmakat előállító protjektumok társtámogatására szánt 3.610.000,00 dinár összegű eszköz az alábbi pályázók között a következőképp oszlik el:

 

Ssz.

A projektummal pályázó neve

Összeg

1.

Honestas Ügynökség, Újvidék

400.000,00 dinár

2.

Logos-Print Kft., Tóthfalu

800.000,00 dinár

3.

Centar za promociju i razvoj opštine, Törökkanizsa

100.000 dinár

4.

Društvo za telekomunikacije, trgovinu i usluge Asterias Kft.

50.000 dinár

5.

Panda Rádió Kft. Magyarkanizsa

150.000 dinár

6.

Tiszapartfest Kft., Magyarkanizsa

2.010.000 dinár

7.

Dnevnik Vojvodina Press Kft., Újvidék

100.000 dinár

 

II.

Az eszközök elosztásáról szóló határozatot közzé kell tenni Magyarkanizsa községnek a www.kanjiza.rs világhálós címen található honlapján és Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában.

A határozatot elektronikus formában meg kell küldeni minden egyes pályázónak.

 

III.

Azok a pályázók, amelyek a kértnél kisebb összegben részesültek, haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül a megítélt eszközökkel összhangban kötelesek megküldeni a költségek új részletezését (1-2 sz. formanyomtatvány: Fölülvizsgált projektköltségvetés), illetve azt az értesítést, hogy a számukra megítélt eszközökre nem tartanak igényt.

 

Indokolás

А 2017. évi köztájékoztatási projektumok társtámogatására kiírt 400-127/2016-I/A sz. pályázatra határidőn belül nyolc pályázati jelentkezés érkezett.

A Magyarkanizsa község területén 2017-ben köztájékoztatási médiumtartalmakat előállító projektumok társtámogatására kiírt pályázaton megpályáztatott projektumokat kiválasztó bizottság 2017. július 17-én tartott ülésén áttekintette a benyújtott pályázatokat, és az eszközök elosztására az alábbi javaslatot tette:

1.            Honestas Ügynökség, Újvidék     400.000,00 dinár

2.            Logos-Print Kft., Tóthfalu              800.000,00 dinár

3.            Centar za promociju i razvoj opštine, Törökkanizsa            100.000 dinár

4.            Društvo za telekomunikacije, trgovinu i usluge Asterias Kft.           50.000 dinár

5.            Panda Rádió Kft. Magyarkanizsa 150.000 dinár

6.            Tiszapartfest Kft., Magyarkanizsa              2.010.000 dinár

7.            Dnevnik Vojvodina Press Kft., Újvidék     100.000 dinár

 

A Honestas Ügynökség, Újvidék, a Logos-Print Kft., Tóthfalu, a Centar za promociju i razvoj opštine, Törökkanizsa, a Društvo za telekomunikacije, trgovinu i usluge Asterias Kft., a Panda Rádió Kft. Magyarkanizsa, a Tiszapartfest Kft., Magyarkanizsa és a Dnevnik Vojvodina Press Kft., Újvidék projektuma mind alakilag, mind tartalmilag szabályos, és összhangban áll a pályázat, azaz a köztájékoztatási közérdeket érvényesítő projektumok társtámogatásáról szóló szabályzat követelményeivel, tehát teljesíti a magyarkanizsai községi költségvetésből való társtámogatás feltételeit.

A fentiek alapján a köztájékoztatási közérdeket érvényesítő projektumok társtámogatásáról szóló szabályzat 25. szakaszában foglaltaknak megfelelően a határozat rendelkező részében írt döntés született.

Jogorvoslati tájékoztató: Ez a határozat közigazgatási eljárásban végleges, ellene föllebbezésnek nincs helye, de a kézhezvételét követő 30 napon belül az illetékes közigazgatási bíróságon benyújtott keresettel közigazgatási per indítható ellene.

 Határozat a 2017. évi köztájékoztatási médiumtartalmakat előállító projektumok társtámogatására - PDF

Határozat a 2017. évi köztájékoztatási médiumtartalmakat előállító projektumok társtámogatására - DOC