Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja – 2017/1

2017.02.09.
  

TARTALOM:

 • RENDELET a Horgosi Park kertépítészeti természeti emlék védelmének megszüntetéséről               1
 • RENDELET gépjármű ingóság Magyarkanizsa község köztulajdonából való elidegenítése eljárásának megindításáról                1
 • RENDELET a Magyarkanizsai Községi Településrendezési Közvállalat induló felszámolási mérlegének elfogadásáról                3
 • RENDELETaz egészében vagy részben a magyarkanizsai községi költségvetésből támogatott művelődési programok és projektumok kiválasztásának módjáról, mércéiről és ismérveiről szóló szabályzat hatályának megszűnéséről          4
 • HATÁROZAT  a Magyarkanizsai Szociális Központ 2017. évi munkaprogramjának jóváhagyásáról   4
 • HATÁROZAT  a Zentai Történelmi Levéltár 2017. évi munkaprogramjának jóváhagyásáról 5
 • HATÁROZAT a magyarkanizsai  Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ 2017. évi munkaprogramjának jóváhagyásáról  5
 • HATÁROZATa Magyarkanizsai Vöröskereszt 2017. évi munkaprogramjának jóváhagyásáról             6
 • HATÁROZAT  a Мagyarkanizsa Községbeli Szociális Védelmi Szolgáltató Központ 2017. évi munkatervének jóváhagyásáról  6
 • HATÁROZAT a Tisza Menti Információs Fejlesztési Központ 2017. évi munkaprogramjának jóváhagyásáról               7
 • HATÁROZAT a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat építészeti és mérnöki szolgáltatási díjszabásáról szóló döntés jóváhagyásáról             7
 • HATÁROZAT a horgosi Tisza Menti Vízművek Kft. korlátolt felelősségű társaság ivóvíz-ellátási, szennyvíz elvezetési és szennyvíztisztítási szolgáltatási díjairól szóló döntés jóváhagyásáról           11
 • HATÁROZAT a 2017. évi magyarkanizsai községi helyi foglalkoztatási cselekvési terv elfogadásáról               14
 • MAGYARKANIZSA KÖZSÉG 2017. ÉVI HELYI FOGLALKOZTATÁSI CSELEKVÉSI TERVE               14
 • HATÁROZAT a magyarkanizsai József Attila Könyvtár megbízott igazgatójának fölmentéséről         22
 • HATÁROZAT a magyarkanizsai József Attila Könyvtár megbízott igazgatójának kinevezéséről          23
 • DÖNTÉST az Ifjúsági Iroda koordinátorának fölmentéséről és kinevezéséről           24
 • HATÁROZAT Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja a 2017. évfolyam előfizetési díjának, valamint a reklámok és hirdetések közzétételi díjának meghatározásáról               25
 • HATÁROZAT művelődéssel megbízott polgármesteri tanácsnok kijelöléséről          26
 • HATÁROZAT a folyó költségvetési tartalék eszközeinek felhasználásáról  26

Letöltés:Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja – 2017/1