A Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület XV. ülése

2014.03.21.
 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány         
Magyarkanizsa község     
Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület
Szám: 06-2/2013-I/B
Kelt: 2014. március 21-én
Magyarkanizsa

A Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület ügyrendi szabályzatának 75. szakasza (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 4/14. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján
 
Ö S S Z E H Í V O M
A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET XV. ÜLÉSÉT 
2014. MÁRCIUS 28-ÁN (PÉNTEK) 10.00 ÓRÁRA A VÁROSHÁZA NAGYTERMÉBE (MAGYARKANIZSA, FŐ TÉR 1.) 

Erre az ülésre javaslom a következő 
N A P I R E N D E T:  
    –    A képviselő-testület XIV. ülésen fölvett jegyzőkönyv elfogadása  

1.    Rendeletjavaslat a Magyarkanizsa községbeli hallgatók ösztöndíjazásáról
2.    Jelentés a Zentai Történelmi Levéltár 2013. évi munkaprogramjának teljesítéséről
3.    A szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. 2014. évi üzletviteli programja 
4.    Jelentés a Nagy József Regionális Kreatív Műhely 2013. évi munkájáról 
5.    Jelentés a Magyarkanizsai Vöröskereszt 2013. évi munkájáról
6.    Jelentés a Magyarkanizsai Községi Idegenforgalmi Szervezet 2013. évi munkájáról
7.    Jelentés a magyarkanizsai József Attila Könyvtár 2013. évi munkájáról 
8.    Jelentés a Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ 2013. évi munkájáról 
9.    Jelentés a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal 2013. évi munkájáról
10.    Jelentés a Magyarkanizsai Községi Tanács 2013. évi munkájáról 
11.    Jelentés a magyarkanizsai Cnesa OMI 2013. évi munkájáról 
12.    Jelentés a Magyarkanizsai Egészségház 2013. évi munkájáról
13.    Jelentés a Tisza Menti Információs Fejlesztési Központ 2013. évi munkájáról 
14.    Jelentés a Magyarkanizsai Szociális Központ 2013. évi munkájáról 
15.    A Magyarkanizsai Szociális Központ 2014. évi munkaprogramja 
16.    Jelentés a Magyarkanizsa Községbeli Szociális Védelmi Szolgáltató Központ 2013. évi munkájáról
17.    Jelentés a Magyarkanizsai Községi Településrendezési Közvállalat 2013. évi munkájáról
18.    Jelentés a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat 2013. évi üzletviteli programjának teljesítéséről 
19.    Jelentés a rendkívüli helyzetek magyarkanizsai községi törzskarának 2013. évi munkájáról
20.    Jelentés a Magyarkanizsai Községi Mezőgazdaság-fejlesztési Alap 2013. évi munkájáról és pénzügyi beszámoló 
21.    Jelentés a Magyarkanizsai Községi Gazdaságfejlesztési Alap 2013. évi munkájáról
22.    Határozattervezet a magyarkanizsai Nagy József Regionális Kreatív Műhely alapszabályának módosításáról és kiegészítéséről szóló döntés jóváhagyásáról
23.    Határozattervezet a Magyarkanizsai Alapfokú Zeneiskola alapszabályának módosításáról és kiegészítéséről szóló döntés jóváhagyásáról 
24.    Határozattervezet a Tisza Menti Információs Fejlesztési Központ alapszabályának módosításáról és kiegészítéséről szóló döntés jóváhagyásáról 
25.    Határozattervezet a magyarkanizsai Nagy József Regionális Kreatív Műhely megbízott igazgatójának fölmentéséről 
26.    Határozattervezet a magyarkanizsai Regionális Kreatív Műhely igazgatójának kinevezéséről
27.    Tájékoztató a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetés végrehajtásának ideiglenes felfüggesztéséről szóló döntésről
28.    Képviselői kérdések
     
            
             Huzsvár Ervin,
A KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE

Kérem, hogy jelenjen meg az ülésen. Akadályoztatása esetén szíveskedjék értesíteni a Községi Képviselő-testület titkárát a 024/875 166-os vagy a 064/8062 090-es telefonon.

Az ülésre meghívást kapnak:
    1.     A képviselő-testület tagjai (1–27)
    2.     Huzsvár Ervin, a KKT elnöke
    3.     Dr. Bimbó Mihály, a KKT elnökhelyettese
    4.     Nyilas Mihály polgármester
    5.     Lackó Róbert polgármester-helyettes
    6.     Dukai Anna, a Községi Közigazgatási Hivatal vezetője
    7.     Marija Milovanović KKT-titkár
    8.     Polgármesteri tanácsnokok
    9.     A Községi Közigazgatási Hivatal főosztály¬vezetői      
    
    Az ülésről értesítést kapnak:

 1.    Kávai Szabolcs tartományi parlamenti képviselő
 2.    Újhelyi Ákos tartományi parlamenti képviselő
 3.    Takács Zoltán tartományi parlamenti képviselő 
 4.    A Községi Tanács tagjai (1–7)
 5.    A tömegtájékoztatási eszközök munkatársai
 6.     Fodor István, a Zentai Történelmi Levéltár igazgatója
 7.     Kikity Andrea, a szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. igazgatója
 8.     Bicskei Zoltán, a Nagy József RKM mb. igazgatója
 9.     Cseszkó Mónika, a Magyarkanizsai Vöröskereszt titkára
10.     Krekuska Róbert, az idegenforgalmi szervezet igazgatója
 11.     dr. Katkics Zoltán, a József Attila Könyvtár igazgatója
 12.    Varjú Potrebić Tatjana, a Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ igazgatója
 13.    Sarnyai Károly, a Cnesa OMI igazgatója
 14.     dr. Körmöczi László, a Magyarkanizsai Egészségház igazgatója
 15.     Jasmina Zimonjić mgr., a Szociális Központ igazgatója
 16.     Terényi Lívia, a szociális védelmi szolgáltató központ igazgatója
 17.     Fejsztámer Róbert, a Tisza Menti Inf. Fejl. Központ igazgatója
 18.     Kövesdi János, a településrendezési közvállalat igazgatója
 19.     Pálfi Ervin, a Komunalac közvállalat igazgatója
 20.     Irina Tomišić Ilkić, a Magyarkanizsai Alapfokú Zeneiskola igazgatója