Gazdaság, egyházak és tájékoztatás

2016.03.22.
   

Huzsvár Ervinnek, a magyarkanizsai polgármester-helyettesnek a hatáskörébe jelenleg három szakterület tartozik: a gazdaságfejlesztés, az egyházközösségek és – a községi képviselő-testület rendkívüli ülése óta – a tájékoztatás. A Magyar Szó újságírója az ezekhez a területekhez kapcsolódó aktualitásokról, pályázatokról kérdezte.

Milyen időszerű események történnek a tájékoztatás terén?

– A képviselő-testület március 11-én tartotta meg rendkívüli ülését, amelyen döntés született arról, hogy az új önkormányzati vezetőség megválasztásáig az én feladataim közé tartozik a tájékoztatás – a területtel megbízott tanácstag lemondása miatt. Önkormányzatunk két hete írta ki pályázatát a köztájékoztatás támogatására. Az új médiatörvény értelmében támogatjuk azokat a helyi, regionális, valamint internetes médiumokat, amelyek magyar nyelven is tájékoztatják a lakosságot. Amellett tehát, hogy naprakészséget várunk a médiumoktól, a magyar nyelvű tájékoztatás is fontos kritériumként szerepel a pályázatok elbírálásakor. Az idei évi pályázatnak március 18-án járt le a beadási határideje, elbírálását független újságírókból álló szakmai bizottság végzi. A községi költségvetésben támogatásokra elkülönített pénzkeretnek a 18%-át teszi ki az az összeg, amelyet a médiumoknak osztunk szét.

A tájékoztatási eszközök támogatása mellett a médiumok ugyanakkor szolgáltatásokat is végeznek a községnek, mint például a hirdetések megjelentetése, de ezek a szolgáltatások, akárcsak az összes többi szolgáltatás, amelyet igénybe vesz a község, közbeszerzési eljárás alá esnek, és az említett pályázattól függetlenül működnek.

A másik szakterülete az egyházközösségek. Milyen változások történtek ezen a területen?

– Az egyházközösségek községi támogatásával kapcsolatban újításokról beszélhetünk: januárban hozta meg önkormányzatunk azt a szabályzatot, amelynek értelmében a tradicionális egyházközösségek pályázat útján kaphatnak támogatást a községtől az épületeik, templomok, harangok, ravatalozók karbantartására, valamint egyházi rendezvények szervezésére. Az előző időszakokban is támogattuk az egyházközösségeket, de idén pályázatot írtunk ki erre a célra, amely során 2 millió dinárt fogunk szétosztani. Ennek a pályázatnak március 15-én járt le a beadási határideje, és március 18-án ült össze a bizottság a beadványok elbírálására.

 

Bővebben:


Gazdaság, egyházak és tájékoztatás