III. Nyílt pályázat civilszervezeti projektumok támogatására

2015.10.30.
  

A civilszervezeti projektumok költségvetési támogatásának módjáról szóló rendelet 7. szakasza és a 2015. évi magyarkanizsai községi költségvetésről szóló rendeletben előirányzott tétel alapján a magyarkanizsai polgármester meghirdeti az alábbi III. Nyílt pályázatot civilszervezeti projektumoknak a 2015. évi magyarkanizsai községi költségvetésből való támogatására.

A civilszervezeti projektumoknak a 2015. évi magyarkanizsai községi költségvetésből való támogatására szánt eszközök összege 1.050.000,00 dinár a III. nyílt pályázat szerint.

A jelen pályázat szerinti eszközöket – a civilszervezeti projektumok költségvetési támogatásának módjáról szóló rendelettel összhangban – civilszervezetek (állampolgári egyesületek) kapják az alábbi szakterületekhez tartozó projektumaik megvalósítására:

1. a kormányzati, a civil és az üzleti szektor közötti együttműködés erősítését célzó tevékenységek

2. gazdasági tevékenységek (idegenforgalom, mezőgazdaság, kisipar, régi és ritka mesterségek, szövetkezetek stb.) ösztönzése és fejlesztése

3. a helyben élő közösség fejlesztése

4. környezetei nevelés, környezet- és egészségvédelem

5. az emberi és kisebbségi jogok érvényesítése

6. a közoktatás programjai

7. ifjúsági programok

8. időskorúak programjai

9. a helyi környezet demokratizálásának érvényesítése

10. a civil társadalom fejlesztése

11. népjóléti és emberbaráti tevékenység (szociálisan rászorulók, időskorúak, fogyatékkal élők, sérültek stb. támogatása)

12. művelődési örökség, történelmi emlékek ápolása

13. jószolgálati munka

14. veteránok, katonai és polgári hadirokkantak védelme

15. függőségi betegség ellen kezeltek védelme és segítése

16. nyugdíjasszervezetek tevékenysége

17. nem iskolarendszerű képzés

18. a női jogok érvényesítése

19. a tömegtájékoztatás fejlesztése

20. a magyarkanizsai önkormányzat fejlődésének felgyorsítását és a polgári szerepvállalás érvényesülését elősegítő egyéb tartalmak.

A 2015. október 30-án kelt 02-304/2015-I/A számú polgármesteri rendelet a magyarkanizsai községi költségvetésből 2015-ben III. nyílt pályázat útján támogatandó civilszervezeti projektumok elsőbbséget élvező szakterületeivé a 2. és 3. sorszám alatti szakterületeket nyilvánította.

A pályázaton olyan civilszervezetek (állampolgári egyesületek) jogosultak részt venni, amelyeknek bejegyzése a magyarkanizsai önkormányzat területére szól, itt székhelyük vagy fiókszervezetük van, illetve – mint községközi, köztársasági szervezetek – a magyarkanizsai önkormányzat területén fejtik ki működésüket (a továbbiakban: civilszervezetek). Csak olyan civilszervezetek pályázhatnak, amelyek céljaikat elsősorban nem művelődési, sport- és tömegtájékoztatási téren valósítják meg, amit bejegyzési okiratuk bemutatásával igazolnak.

Egy-egy civil szervezet legföljebb két projektummal pályázhat, a magyarkanizsai községi költségvetésből pedig csak egy projektumának támogatására ítélhető oda eszköz.

A projektumot a magyarkanizsai önkormányzat területén kell megvalósítani.  A projektumot a költségvetési év végéig, azaz 2015. 12. 31-éig be kell fejezni.

A civilszervezet a projektérték 10%-át más forrásból köteles biztosítani.

A pályázatokat az erre rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani, amely elválaszthatatlan része a pályázati dokumentációnak.

A pályázati dokumentáció letölthető a magyarkanizsai önkormányzat hivatalos honlapjáról (www.kanjiza.rs/ pályázatok ), illetve hétköznap 8.00 és 12.00 óra között a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal (Fő tér 1) ügyfélszolgálatán és a 24. sz. irodában vehető át.

A pályázati dokumentáció a következőket tartalmazza:

1. pályázati nyomtatvány

2. a projektkoordinátor és a fő munkatársak életrajza

3. a szervezet bejegyzési határozatának fénymásolata

4. az alapító okirat (az alapszabály) fénymásolata.

A pályázatokat zárt borítékban III. CIVILSZERVEZETI NYÍLT PÁLYÁZAT megjelöléssel a Fő tér 1 szám, 24420 Magyarkanizsa címre postai úton vagy a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal ügyfélszolgálatán átadva kell benyújtani. 

Pályázási határidő: 2015. november 7.

A nyílt pályázatról további felvilágosítás a 875-166-os (244-es mellék) telefonszámon Darabán Piroskától kapható. III. Nyílt pályázatot civilszervezeti projektumoknak a 2015. évi magyarkanizsai községi költségvetésből való támogatására

Projektjavaslat-formanyomtatvány a 2015. évi magyarkanizsai községi költségvetésből támogatandó projektumokra meghirdetett III. Nyílt pályázaton való részvételre