Köztájékoztatási projektumokat kiválasztó bizottság

2015.05.04.
 

A köztájékoztatásról és а médiumokról szóló törvény 24. szakasza, a köztájékoztatási projektumok társtámogatásáról és a közérdek érvényesítéséről szóló szabályzat 19., 20., 21. és 22. szakasza  és Magyarkanizsa község alapszabálya 71. szakasza alapján a polgármester meghozza az alábbi határozatot a köztájékoztatási projektumokat kiválasztó bizottság megalakításáról.

A 2015. évi köztájékoztatási médiumtartalmakat-előállító projektumok társtámogatására kiírt pályázaton megpályáztatott projektumok kiválasztására az alábbi összetételű bizottságot (a továbbiakban: bizottság) ALAKÍTOM:

- Németh Ernő szerkesztő, Szabadkai Rádió

- Vécsei Dániel újságíró, Szabadkai Rádió

- Mészáros György újságíró, Rádió 90, Hajdújárás.

A bizottság az első ülésén megválasztja a bizottság elnökét.

A bizottság feladata: szakmailag értékelje a 2015. évi köztájékoztatási médiumtartalmakat előállító projektumok társtámogatására kiírt pályázaton megpályáztatott projektumokat, majd állítson össze megindokolt javaslatot a köztájékoztatási közérdeknek Magyarkanizsa község területén való érvényesítése érdekében a médiumtartalmakat előállító projektumok társtámogatására a 2015. évi magyarkanizsai községi költségvetésben elkülönített eszközök odaítélésére.

A feladatot a bizottság a jelen határozat közzétételét követő 5 napon belül köteles elvégezni.

A bizottság által igényelt ügyintézési és műszaki teendőket Vranić Váradi Lívia, a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal önálló szakmunkatársa látja el.

Ezt a határozatot közzé kell tenni a magyarkanizsai önkormányzat hivatalos honlapján.Határozat a köztájékoztatási projektumokat kiválasztó bizottság megalakításáról