Nyílt fölhívás a különleges sportprogramok támogatására

2015.03.19.
  

A Magyarkanizsa község lakossága körében fölmerülő sportbeli igények és érdekek érvényesítéséről szóló rendelet 14. szakasza alapján a magyarkanizsai polgármester meghirdeti az alábbi nyílt fölhívást a Magyarkanizsa község lakossága körében fölmerülő sportbeli igényeket és érdekeket szolgáló különleges programoknak a magyarkanizsai községi költségvetésből való 2015. évi támogatására.

A 2015. évi magyarkanizsai községi költségvetésről szóló rendelet különleges sportprogramok támogatására összesen 685.000,00  dinár összeget vett tervbe.

1. PROGRAMHORDOZÓ

                A programhordozó köteles:

1)            a törvénnyel összhangban szerepelni a megfelelő cégjegyzékben

2)            kizárólag vagy túlnyomórészt nonprofit alapon működni, hacsak törvény eltérően nem rendelkezik

3)            Magyarkanizsa község területén rendelkezni céghellyel

4)            közvetlenül felelni a program megvalósításáért

5)            megelőzően legalább egy év gyakorlattal rendelkezni a sportban

6)            korábban jóváhagyott programok eredményes megvalósításával rendelkezni

7)            a sportról szóló törvénnyel összhangban a programjavaslattal kapcsolatos sport- és egyéb tevékenységek ellátásához megkövetelt feltételeket teljesíteni

8)            a program megvalósításához szükséges kapacitással rendelkezni.

Programhordozó nem lehet, aki:

 1) akinél felszámolási vagy csődeljárás van folyamatban, vagy a tevékenység gyakorlásától ideiglenesen eltiltották;

 2) akinek üzleti számlát zárolták, adó- vagy társadalombiztosítási tartozása van;

 3) akire az utóbbi két évben a tevékenységével kapcsolatban szabálysértés vagy gazdasági vétség miatt jogerős határozattal büntetést róttak ki.

2. TÁMOGATANDÓ PROGRAMOK

A Magyarkanizsai községi költségvetés az alábbi különprogamokat támogatja:

 1. óvodai és iskolai sport (iskolai sportkörök és egyesületek működése, községi és községközi iskolai sportversenyek stb.)

 2. kiemelt községi jelentőségű sportversenyek szervezése.

 3.  A JELENTKEZÉS MÓDJA

Jelentkezés a magyarkanizsai önkormányzat hivatalos honlapján közzétett jelentkezési nyomtatványon (1. sz. nyomtatvány) nyomtatott formában a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal ügyfélszolgálatán átadva vagy postai úton megküldve nyújtható be. A küldemény címzése: Magyarkanizsa, Fő tér 1; kötelező jelölése: „KÜLÖNLEGES SPORTPROGRAMOK TÁMOGATÁSÁRA JELENTKEZÉS“.

4. JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ ÉS A JELENTKEZÉSEK ELBÍRÁLÁSA

A nyílt pályázat 2015. március 25-éig érvényes, az önkormányzat világhálós honlapján és a helyi sajtóban kell közzétenni.

A programhordozók 2015. március 31-én kapnak értesítést a jóváhagyott programokról.

A kapott eszközöket legkésőbb 2015. december 31-éig kell fölhasználni.

A nyílt fölhívással kapcsolatban további fölvilágosítás Bödő Mariannától a 064-806-2158-as telefonon kapható.

A KÉSVE ÉS HIÁNYOSAN BENYÚJTOTT JELENTKEZÉSEKET A BIZOTTSÁG FIGYELMEN KÍVÜL HAGYJA!Nyílt fölhívás a Magyarkanizsa község lakossága körében fölmerülő sportbeli igényeket és érdekeket szolgáló különleges programok 2015. évi támogatására

Jelentkezés a különleges sportprogramok támogatására meghirdetett nyílt fölhívásra