Megjelentek a községi civil szervezeti és művelődési pályázatok

2015.01.19.
 

A civilszervezeti projektek idei költségvetési támogatására a községi önkormányzat 8 millió 400 ezer dinárt látott elő. Az elbíráláskor prioritás élveznek az idegenforgalmi, kisipari, a ritka mesterségeket felkaroló és a szövetkezeti tevékenységek, a környezet és egészségvédelem, az emberi és kisebbségi jogok érvényesítése, a közoktatási projektek, az ifjúságra és az idősekre vonatkozó programok, a népjóléti és emberbaráti célkitűzések valamint a jószolgálati munkára irányuló projektek. Emellett több más terület is számíthat támogatásra, így egyebek mellett a kormányzati, a civil és az üzleti szektor együttműködését serkentő elképzelések, a művelődési örökség és a történelmi emlékek ápolása, a függőségi betegség ellen kezeltek védelme és segítése, a nyugdíjas szervezetek tevékenysége, a nők jogainak érvényesítése vagy a tömegtájékoztatás fejlesztése.

Az önkormányzat 1 millió 540 ezer dinárt biztosít a mezőgazdasági szakterülethez kapcsolódó civil szervezetek támogatására is. Itt elsősorban a rendezvények szervezésében, ismeretterjesztő anyagok kiadásában, képzések és szaktanácsadások megtartásában, marketing-tevékenységben, határon átívelő programok lebonyolításában, kiállításokon való részvétel megszervezésében vagy éppen családi tenyésztelepek létrehozásában számíthatnak költségvetési támogatásra az érdekeltek.

A művelődési programoknak és projekteknek a 2015. évi magyarkanizsai községi költségvetésből való teljes vagy résztámogatására szánt eszközök összege 1.400.000,00 dinár. Ezekhez a kulturális azonosság megőrzésére és a községbeli művelődési élet fejlesztésére nézve is jelentős községi művelődési események, műsorok, hangversenyek, fesztiválok, versenyek, tanácskozások, találkozók és kiállítások tartoznak, de támogatásra számíthatnak a népszokások megőrzésére és ápolására, a versenyeken és fesztiválokon való részvételre, a műkedvelő művelődési tevékenység serkentésére, könyvek és folyóiratok kiadására, könyvfordításra, kompaktlemez, hang- és képhordozók kiadására vonatkozó projektek is. Pályázhatnak művelődési intézmények, műkedvelő művelődési egyesületek és egyéb művelődési szubjektumok is, mint a művelődési alapítványok, művelődési tevékenység ellátására bejegyzett gazdasági társaságok és vállalkozók, valamint egyéb, jogi személyiséggel bíró művelődési szereplők, amennyiben bejegyzett székhelyük Magyarkanizsa községben van.

A község honlapján (www.kanjiza.rs) megtalálhatóak a pályázati részvételhez szükséges formanyomtatványok. A jelentkezési laphoz a pályázónak kötelezően mellékelnie kell a pályázót azonosító okmányt – annak a cégjegyzéknek a kivonatát, ahol a pályázót bejegyezték, a pályázóra vonatkozó alapvető tudnivalókat (története, tevékenységének leírása, eddigi projektek stb.), amit a pályázó készít el, és a művelődési program illetve projekt részletes leírását, amelynek teljes vagy résztámogatására pályázik.

A jelentkezési lapokat nyomtatott formában kell benyújtani a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal ügyfélszolgálatán, vagy elküldhetők postán is a Magyarkanizsa, Fő tér 1. címre a Civil szervezeti illetve Művelődési programok nyílt pályázata megjelöléssel. A jelentkezési határidő: 2015. január 31.

Bővebb információkat az érdeklődők a község honlapján találhatnak vagy az önkormányzat 024/875-166-os telefonszámán kérhetnek a pályázati projektek kezelésével megbízott illetékesektől.

Bővebben:


http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18162/Magyarkanizsa-Megjelentek-a-kozsegi-civil-szervezeti-es-muvelodesi-palyazatok.html

http://www.magyarszo.com/hu/2590/vajdasag_magyarkanizsa/120947/P%C3%A1ly%C3%A1zatok-Magyarkanizs%C3%A1n.htm


Január 31-éig lehet benyújtani a pályázatokat