Pályázat művelődési programokra

2015.01.16.
  

A művelődésről szóló törvény 11. szakaszának 2. bekezdése és az egészében vagy részben a magyarkanizsai községi költségvetésből támogatott művelődési programok és projektumok kiválasztásának módjáról, mércéiről és ismérveiről szóló szabályzat 7. szakasza alapján a magyarkanizsai polgármester pályázatot hirdet művelődési programok és projektumok 2015. évi teljes vagy résztámogatására.

A művelődési programoknak és projektumoknak a 2015. évi magyarkanizsai községi költségvetésből való teljes vagy résztámogatására szánt eszközök összege 1.400.000,00 dinár.

A művelődési programok és projektumok teljes vagy társtámogatására pályázhatnak:

– művelődési intézmények,

– műkedvelő művelődési egyesületek és

– egyéb művelődési szereplők, úgymint: művelődési alapítványok, művelődési tevékenység ellátására bejegyzett gazdasági társaságok és vállalkozók, valamint egyéb, jogi személyiséggel bíró művelődési szereplők.

Művelődési szereplők abban az esetben pályázhatnak a művelődési programok és projektumok teljes vagy résztámogatására, ha bejegyzett székhelyük Magyarkanizsa község területén van.

Minden programra, illetve projektumra külön jelentkezési lapot kell benyújtani.

A jelentkezési laphoz a pályázónak kötelezően mellékelnie kell:

– a pályázót azonosító okmányt – annak a cégjegyzéknek a kivonatát, ahol a pályázót bejegyezték;

– a pályázóra vonatkozó alapvető tudnivalókat (története, tevékenységének leírása, eddigi projektek stb.), amit a pályázó készít el, és

– a művelődési program illetve projektum részletes leírását, amelynek teljes vagy résztámogatására pályázik.

A jelentkezési határidő: 2015. január 31.  A pályázat szövege

Jelentkezési lap