Fölhívás társadalmi vitára

2014.11.14.
  

A Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület társadalmi vitát hirdet az elfogadásra váró alábbi rendelettervezetekről:

  1. Rendelettervezet a 2015. évi magyarkanizsai községi vagyonadókulcs mértékéről
  2. Rendelettervezet a Magyarkanizsa község területén levő övezetek és a legellátottabb övezet meghatározásáról
  3. Rendelettervezet a megfelelő ingatlanoknak helyet adó övezetben az ingatlanok négyzetméterenkénti átlagárának a 2015. évi magyarkanizsai községi vagyonadó kivetéséhez szükséges megállapításáról
  4. Rendelettervezet az üzleti könyveket vezető adóalanyok ingatlanjai utáni 2015. évi magyarkanizsai községi vagyonadó kivetéséhez szükséges szorzószámokról
  5. Rendelettervezet az üzleti könyveket nem vezető adóalanyok vagyonadójához alapul szolgáló, a földre ki nem terjedő ingatlanok értékét csökkentő, Magyarkanizsa községben érvényes értékcsökkentési kulcsról.

A társadalmi vita megtartásának napja 2014. november 20. (csütörtök), helyszíne a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal nagyterme (Magyarkanizsa, Fő tér 1), kezdete 8.00 óra.

A rendelettervezeteket a képviselő-testület közzétette a magyarkanizsai önkormányzat hivatalos világhálós honlapján (www.kanjiza.rs), valamint a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal (címe mint fönt) és a helyi közösségek hirdetőtábláján.

Az érdekeltek írásbeli észrevételeiket 2014. november 19-éig a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal iktatójában adhatják át, illetve elektronikus formában a dtibor@kanjiza.rs címre küldhetik.

A beérkezett sugallatokat és javaslatokat áttekinti a költségvetési és pénzügyi tanács, majd a költségvetési, pénzügyi és helyi adóigazgatási osztály elkészíti a társadalmi vita lebonyolításáról szóló jelentést és a rendelettervezetek végleges szövegét, majd azokat megküldi a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testületnek.

Kérjük az érdekelteket, hogy vegyenek részt a társadalmi vitában.Rendelet a 2015. évi magyarkanizsai községi vagyonadókulcs mértékéről

Rendelet a Magyarkanizsa község területén levő övezetek és a legellátottabb övezet meghatározásáról

Rendelet az üzleti könyveket vezető adóalanyok ingatlanjai utáni 2015. évi magyarkanizsai községi vagyonadó kivetéséhez szükséges szorzószámokról

Rendelet az üzleti könyveket nem vezető adóalanyok vagyonadójához alapul szolgáló, a földre ki nem terjedő ingatlanok értékét csökkentő, Magyarkanizsa községben érvényes értékcsökkentési kulcsról

Rendelet a megfelelő ingatlanoknak helyet adó övezetben az ingatlanok négyzetméterenkénti átlagárának a 2015. évi magyarkanizsai községi vagyonadó kivetéséhez szükséges megállapításáról